علم را اینجا بیابید

چرا پوکی استخوان میگیریم؟

 

چرا پوکی استخوان میگیریم؟
بیشتر درخانم های یائسه دیده میشود واین افراد بیشتر دچارشکستگی فشرده ستون مهره ومچ دست می شوند.

دربافت استخوان دونوع سلول وجود دارد : استئوبلاست واستئو کلاست .استئو بلاست ها وظیفه ساخت استخوان را برعهده دارند و استئو کلاست ها استخوان را تجزیه می کنند . پس ازاینکه استئو کلاست ها نواحی آسیب دیده یا ضعیف شده استخوان را تجزیه کردند استئو بلاست ها آنها را با موادی پرکرده وکلسیم را درآن قرار می دهند ، یعنی استخوان جدید می سازند، این روند دو مرحله ای تجدید وتعویض استخوان نامیده می شود.روند تجدید استخوان درافراد بزرگسال سالم هر سه یا چهار ماه یکباربه طور کامل انجام می شود .

زمانی که مسن تر می شویم ، هماهنگی میان این دو گروه سلول کمتر می شود.استئو کلاست ها با سرعت  بیشتری استخوان را برداشت می کنند اما استئو بلاست ها نمی توانند با همان سرعت مجدد آن را بسازند .علاوه براین با افزایش سن کلسیم دیگربه خوبی جذب بدن نمی شود . درنتیجه فضاهای خالی که استئو کلاست ها حفر کردند به طورکامل پرنمی شوند. با افزایش این فضاهای خالی استخوان نازک تر، کم تراکم تروضعیف ترازپیش می شود.

این نوع کاهش تراکم استخوان علامتی ندارد. اما اگر این روند مدتی ادامه یابد استخوان ها بسیارضعیف شده ونمی توانند وظیفه خود را انجام دهند ونتیجه آن معمولا شکستگی لگن ،مچ یا مهره ها ست .

انواع پوکی استخوان
پوکی استخوان به دونوع تقسیم می شود:
1-    پوکی استخوان یا ئسگی
بیشتر درخانم های یائسه دیده میشود واین افراد بیشتر دچارشکستگی فشرده ستون مهره ومچ دست می شوند.
2 - پوکی استخوان وابسته به سن (ناشی ازپیری)
درمردان وزنان بالای 70 سال دیده می شود . این افراد بیشتر دچار شکستگی لگن وشکستگی فشرده ستون مهره می شوند.

نشانه های پوکی استخوان
درگذشته پوکی استخوان را بیماری خاموش می دانستند زیرا موذیانه وبدون سروصدا استخوان ها را تخریب می کرد وهیچ نشانه هشدار دهنده ای نداشت . سرانجام با وقوع یک شکستگی بدون علت خاص یا با یک حرکت ساده ( مثل عطسه کردن ) خود را نشان می داد درواقع پوکی استخوان قبل ازرسیدن به مراحل حاد نشانه خاصی نداشت .

اما امروزه با استفاده ازتکنولوژی های جدید ، به راحتی می توان پوکی استخوان را درمراحل اولیه وقبل ازبروز هرعارضه ای تشخیص داد و درمان کرد .زمان انجام آزمایش ها وروش آزمایش را درادامه کتاب بررسی خواهیم کرد .اما اگر بیماری به موقع تشخیص داده نشود ، نشانه های دیرهنگام زیر را به دنبال خواهد داشت :
شکستگی لگن
شکستگی مهره ها
شکستگی مچ دست
وشکستگی درنواحی دیگری مثل دنده ها که البته این شکستگی ها نادر هستند .

عوامل موثر درپوکی استخوان
همان طورکه گفتیم ازهردوزن یکی وازهرچهار مرد نیز یک مرد نیز به پوکی استخوان مبتلا می شود .اما بعضی عوامل احتمال ابتلا به این بیماری را بیشتر می کنند که عبارتند از:

1-    جنسیت
شکستگی  ناشی ازپوکی استخوان درزنان دوبرابر مردها است . علت این است که تراکم استخوان درزن ها کمتر است وعمرطولانی تری دارند . همچنین دردوران یائسگی مقداراستروژن آنها کم می شود که به کاهش تراکم بافت استخوان سرعت می بخشد .

2-    سن
با افزایش سن ، خطر پوکی استخوان افزایش می یابد . زیرا با افزایش سن استئوکلاست ها دیگر بافت های استخوان را ترمیم نمی کنند واین باعث تسریع روند پوکی استخوان می شود.

3-    نژاد
افراد سفید پوست وزرد پوست جنوب شرقی آسیا درمعرض بیشترین خطر ابتلا به پوکی استخوان قراردارند. مردان وزنان نژاد سیاه واسپانیولی درمعرض خطر کمتری هستند.

4-    سابقه فامیلی
اگر والدین یا خویشاوندان مبتلا به پوکی استخوان دارید ، درمعرض خطربیشتری هستید به ویژه اگرسابقه شکستگی درخانواده وجودداشته باشد.

5-    وزن بدن
    هرچه وزن شما نسبت به قدتان کمترباشد احتمال پوکی استخوان بیشتراست .نسبت وزن به قد را شاخص توده بدنی می نامند .برای محاسبه توده بدنی ابتدا قدتان را به توان 2 برسانید وسپس وزنتان را برآن تقسیم کنید . (واحد قدمتر و واحد وزن کیلو گرم ) اگرشاخص توده بدنی شما کمتر از19 باشد احتمال ابتلا به پوکی استخوان درشما بیشتر است .مثلا اگر قد شما 2متر ووزن شما 80 کیلوگرم باشد ، توده بدنی شما برابراست با 20 خواهد بود ومناسب است .

6-    شکستگی قبلی
اگرسابقه شکستگی استخوان بدون ضربه شدید را دارید احتمال داردکه به پوکی استخوان مبتلا باشید .

7-    استعمال دخانیات
افرادی که دخانیات مصرف می کنند استخوان های ضعیف تری دارند واحتمال شکستگی استخوان درآنها بالاتر است . همچنین خانم های سیگاری دارای هورمون استروژن کمتری هستند که خطر پوکی استخوان را افزایش می دهد .

8-    هورمون استروژن
هرچه دوره ترشح استروژن درزنان طولانی تر باشد ، خطر پوکی استخوان کمتراست به عنوان مثال زنانی که دوره های قاعدگی شان درسنین پایین تر آغاز می شود یا دیرتریائسه می شوند کمترمبتلا به پوکی استخوان می شوند زیرا به مدت طولانی تری ترشح استروژن داشته اند . اما قاعدگی های کم یا یائسگی قبل از45 سالگی احتمال ابتلا را بیشتر می کند.

9-    اختلال تغذیه
مردان وزنان مبتلا به بی اشتهایی عصبی درمعرض خطر بیشتری برای کاهش تراکم استخوان هستند.
10-    داروهای کورتیکواستروئیدی (کورتون)
مصرف طولانی مدت داروهای کورتیکواستروئیدی مانند پردنیزون ، کورتیزون ، پردنیزلون و دگزامتازون به استخوان ها آسیب می رساند . مصرف این داروها دربیماری های مزمن مانند آسم ، روماتیسم مفصلی وپسوریازیس شایع است . اگرلازم است داروهای کورتیکواستروئیدی را به مدت طولانی مصرف کنید ،پزشک شما باید تراکم استخوان شما را تحت نظر قرار داده  وداروهایی به شما بدهد که ازکاهش بافت استخوان جلوگیری کند.

11-    سایر داروها
مصرف طولانی داروهای ضد انعقاد مانند هپارین ، داروهای ضد سرطان مثل متوترکسایت ، برخی داروهای ضد تشنج ، دیورتیک ها (داروهای ادرار آور) وآنتی اسیدهای حاوی س یا داروهایی که برای درمان  سرطان پروستات به کارمی روند ممکن است موجب ازدست دادن بافت استخوانی شود.

12-    هورمون تیروئید
مقداراضافی هورمون تیروئید می تواند منجر به کاهش بافت استخوان شود.این حالت یا به علت فعالیت بیش ازحد طبیعی غده تیروئید است (هایپرتیروئیدی) یا به علت مصرف مقدار زیاد هورمون تیروئید به صورت دارو برای جبران کم کاری تیروئید .

13-    سرطان پستان
زنان یائسه ای که سرطان پستان دارند بیشتر درخطر ابتلا به پوکی استخوان هستند به ویژه اگر تحت شیمی درمانی باشند.چون این داروها ترشح استروژن را مهار می کنند. این امردرمورد زنانی که توسط تاموکسیفن درمان می شودصدق نمی کند زیرا این دارو خطر شکستگی را کاهش می دهد.

14-    کلسیم و ویتامین D
کلسیم مهمترین ماده معدنی به کاررفته دربافت استخوان است .ویتامین D هم در جذب کلسیم از روده ها نقش دارد . پس کمبود هریک ازاینها می تواند موجب پوکی استخوان شود.
افرادی که جراحی معده انجام داده اند یا دچار بیماری هایی مانند کرون ، سلیاک وبیماری کوشینگ هستند نمی توانند کلسیم را به خوبی جذب کنند.

15-    میزان تحرک درزندگی
افرادی که علاوه برمصرف کلسیم کافی ازنظر جسمی فعال هستند بیشترین میزان تراکم استخوان را دارند .هرنوع ورزش تحمل کننده وزن بدن مفید است اما به نظر می رسد که دویدن وپریدن بیشترازبقیه ورزش ها درایجاد استخوان های سالم موثر باشند . دقت کنید که ورزش مداوم اهمیت دارد وبهتراست ازدوران کودکی آغاز شود.

16-    مصرف بیش ازحد نوشابه ومواد کافئین دار
رابطه پوکی استخوان ومواد کافئین دار روشن نیست اما ممکن است کافئین درجذب کلسیم اختلال ایجاد کند واثر ادرارآورآن موجب افزایش دفع موادمعدنی شود.علاوه براین ، اسید فسفریک (یک اسیدموجود درنوشابه ) می تواند ازطریق تغییر تعادل اسید دربدن باعث کاهش بافت استخوانی شود .اگر نوشابه یا مواد کافئین دارمی نوشید ، مطمئن شوید که کلسیم D را به حد کافی ازطریق غذا یا داروهای مکمل دریافت می کنید .

17-    مصرف زیاد الکل
مصرف الکل یکی ازعوامل خطرزای پوکی استخوان است . مصرف مقدارزیاد الکل تشکیل استخوان را کاهش داده ودرقابلیت جذب کلسیم دربدن اختلال ایجاد می کند .

18-    افسردگی
درافرادی که افسردگی شدید دارند توده استخوانی کاهش بیشتری دارد.
    چه وقت باید به پزشک مراجعه کرد
درپوکی استخوان تشخیص زودهنگام اهمیت دارد ، اما سن خاصی برای بررسی ازنظر پوکی استخوان ذکرنشده است بهتر است درشرایط زیرجهت بررسی مراجعه کنید:

 

اگردرسن یائسگی هستید وحداقل یک عامل خطر(مثل شکستگی ) دارید.
اگربیماری ستون فقرات دارید .
اگرازداروهای نظیرپردنیزولون که موجب  پوکی استخوان می شوند استفاده می کنید.
اگردیابت نوع 1 بیماری کبدی ، بیماری کلیه ، بیماری تیروئید یا سابقه خانوادگی پوکی استخوان زودهنگام دارید .اگر65 سال یا بیشتر سن دارید حتی بدون وجود بقیه علائم.
نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 9:2 توسط محمد حسین|

خوراکی موثر در درمان ضعف کبد 

 

خوراکی موثر در درمان ضعف کبد
این میوه ضعف کبد را درمان می‌کند و برای تقویت دستگاه هاضمه مفید است ...

نارگیل موثر در درمان ضعف کبد

نارگیل ضعف کبد را درمان می‌کند و برای تقویت دستگاه هاضمه مفید است و ریشه درخت نارگیل نیز برای ناراحتی‌های کبدی مانند یرقان مفید است

 نارگیل حدود سه هزار سال پیش در جنوب آُسیا کشت می‌شده است و در حال حاضر درخت نارگیل در تمام مناطق استوایی وجود دارد.

مردم اقیانوس آرام نارگیل را بعنوان غذای اصلی مصرف می‌کنند و از تمام قسمت‌های این درخت استفاده می‌کنند .

نارگیل درختی است که به طور قائم بالا می‌رود .ارتفاع آن به 30 متر و قطر تنه آن تا یک متر می‌رسد .برگ‌های آن دراز و به طول 4 تا 5 متر و مرکب از چند برگچه باریک و دراز است.درخت نارگیل هر سال حدود 50 عدد نارگیل می‌دهد .

خواص دارویی:

گوشت سفید نارگیل از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است و شیر نارگیل کمی گرم و مرطوب است ،نارگیل به دلیل داشتن چربی زیاد و مواد مغذی چاق کننده است.

حرارت داخلی بدن را افزایش می‌دهد،برای خوشبو کردن دهان مفید است،ضعف کبد را درمان می‌کند،برای برطرف کردن بواسیر مفید است،ادرار را زیاد می‌کند،درد مثانه را رفع می‌کند،زخم‌های بدن را مداوا می‌کند، کرم معده و روده‌، مخصوصا کرم کدو را از بین می‌برد و برای تقویت دستگاه هاضمه مفید است.

ریشه درخت نارگیل ضد تب و ادرار آور است، ریشه درخت نارگیل برای ناراحتی‌های کبدی مانند یرقان مفید است، دم کرده ریشه درخت نارگیل برای معالجه اسهال خونی مفید است، برای دفع سنگ کلیه شیر نارگیل را با برگ سنا مخلوط کرده و بنوشید.

خواص شیر نارگیل

شیر نارگیل هم ملین و هم ضد اسهال است، برای رفع اسهال خونی مفید است،برای برطرف کردن آب آوردگی بدن مفید است، شیر نارگیل ضد سم است، برای پائین آوردن تب مفید است،

در معالجه بیماری‌های پوستی کاربردهای زیادی دارد.

شیر نارگیل سنگ کلیه را دفع می‌کند و برای پایین آوردن تب بسیار مفید است.

گوشت این میوه دارای آنزیم‌های مختلف انورتین، اکسیداز و کاتالاز است و در شیر آن اسیدهای آمینه مختلف موجود است.

روغن نارگیل که از تقطیر گوشت سفید آن به دست می‌آید حافظه و هوش را تقویت می‌کند و در درمان کمر درد موثر است.

نارگیل دیر هضم است و در بدن تولید خلط می‌کند بنابراین بهتر است با شکر خورده شود.

 

این میوه به دلیل گرم بودن ممکن است در گرم مزاجان اشکالاتی تولید کند، این افراد باید آن را با میوه‌های ترش، لیمو و یا هندوانه بخورند، خوردن آن برای سرد مزاجان و سالمندان بسیار مفید است.
نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 9:0 توسط محمد حسین|

بهترین و بدترین بستنی ها

 

بهترین و بدترین بستنی ها
بستنی یكی از تنقلات شیرینی است كه در شکل‌ها و طعم‌های متفاوت به دلیل خنكی، طعم و بافت ترد و نرم، نه تنها مورد علاقه كودكان است بلكه بزرگسالان هم آن را دوست دارند.

 

از همان بدو تولد ذائقه انسان با خوردن شیر مادر با طعم شیرین آشنا می‌شود بنابراین جای تعجب نیست كه بیشتر افراد گرایش بیشتری به مصرف موادغذایی با طعمی شیرین و حاوی قند دارند...

 

كودكانی كه به دلیل بوی خاص شیر میلی به مصرف آن ندارند، می‌توانند به عنوان یك میان‌وعده بستنی را كه منبع خوبی از كلسیم است، بخورند. بهترین بستنی، بستنی‌ای است كه از شیر تازه و بدون موادافزودنی تهیه شده باشد. بستنی‌هایی كه با شرایط استاندارد و در نظر گرفتن مسایل بهداشتی فردی – محیطی و بدون مواد افزودنی تهیه شده‌اند، ارزش بیولوژیكی و غذایی بالایی دارند. بدترین نوع بستنی، بستنی‌هایی هستند كه از شیر بریده و كهنه تهیه شده‌اند و معمولا در فرایند تولید آنها شرایط استاندارد رعایت نمی‌شود. البته اگر بستنی را در خانه تهیه می‌كنید، حتما از شكر كمتری استفاده كنید و آبمیوه و تكه‌های میوه یا مغزها را به آن بیفزایید تا ارزش غذایی‌اش را در حد یك میان‌وعده مناسب افزایش دهید. افزودن بستنی به ژله خانگی كه با آبمیوه تهیه شده، برای تربیت ذائقه و تامین بخشی از نیازهای كودك مناسب است. البته فراموش نكنید هر نوع بستنی‌ای برای تغذیه كودك مناسب نیست به‌خصوص بستنی‌های سنتی كه ممكن است خامه به‌كار رفته در آنها پاستوریزه نباشد. سالم?ترین بستنی‌ها، بستنی‌های سفید وانیلی هستند كه هیچ نوع رنگی به آنها اضافه نشده است. البته بهتر است تا قبل از سن 3 سالگی هر روز به كودك بستنی ندهید زیرا احتمال چاقی را در او و شكل‌گیری رفتارهای غلط تغذیه‌ای و بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر به دندان‌ها را افزایش می‌دهد. از آنجا که کودکان علاقه زیادی به بستنی دارند، بر حسب سن، وضعیت جسمی و سلامت برایشان بستنی مناسب را انتخاب كنید و فراموش نكنید میزان کالری انواع بستنی‌ها متفاوت است. درضمن بستنی را به مقدار مشخص و با فاصله‌گذاری مناسب بین میان‌وعده با وعده‌های اصلی به كودك بدهید زیرا سه اصلی كه همواره در علم تغذیه به رعایت آن توصیه می‌شود تنوع، تعادل و تناسب است. مادرانی كه برای علاقه‌مند كردن كودكشان به مصرف غذا به نوعی با دادن بستنی به او، شرطی‌اش می‌كنند، باید توجه داشته باشند با اصرار كردن ممكن است كودك حتی از خوردن، ماده غذایی‌ای هم كه دوست دارد، بعد از مدتی دلزده می‌شود. بنابراین نه كودك را برای خوردن موادغذایی تشویق كنید و نه در صورت نخوردن آن، عكس‌العمل یا واكنشی منفی نشان دهید. تشویق و اجبار یا دادن وعده و وعید برای غذاخوردن، بدآموزی است و باعث شكل‌گیری رفتارهای غلط تغذیه‌ای و عادت بد غذایی و گرایش كودك به مصرف تنقلات با طعم شیرین و هله‌وهوله‌های بی‌ارزش كه تراكم انرژی و موادمغذی كمی دارند، می‌شود.

 

نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 8:59 توسط محمد حسین|

آشنایی با خواص 5 ماده غذایی فوق‌العاده شفابخش

آشنایی با خواص 5 ماده غذایی فوق‌العاده شفابخش


با سبک زندگی سالم، زندگی سالم، طولانی و بدون هر گونه بیماری خواهید داشت.

برای عملکرد صحیح بدن،‌ سالم خوردن دارای اهمیتی اساسی است. طبیعت به ما گزینه‌های متنوعی از غذاهای سبز را هدیه داده که دارای نیروی شفابخش فوق‌العاده هستند که با مصرف آن‌ها بدن ما در برابر بسیاری از بیماری‌ها مصون خواهد ماند.

در اینجا به 5 مورد از این موادغذایی اشاره می‌کنیم:

1- کیوی

سرشار از فیبر رژیمی است و انتخاب بسیار سالمی برای مبتلایان به دیابت محسوب می‌شود چرا که به تنظیم سطح قند خون در بدن کمک خوبی می‌کند. مصرف کیوی برای پیشگیری از سرفه نیز توصیه می‌شود. کیوی یکی از بهترین منابع ویتامین C و K شناخته شده است. مصرف کیوی همچنین از بروز آسم و سرطان روده پیشگیری می‌کند. این میوه کوچک، شیرین و خوش عطر محافظ خوبی برای چشم‌‌ها نیز محسوب می‌شود.

کیوی

2- کلم بروکلی

کلم بروکلی دارای نیروی فوق‌العاده برای مبارزه با سرطان و نقایص هنگام تولد است. مصرف این ماده غذایی نه تنها موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود بلکه به ساخت استخوان‌ها نیز کمک خوبی می‌کند. کلم بروکلی سرشار از انواع ویتامین‌ها (E, A, C, K, B6) ، پتاسیم،‌منگنز، آهن و کلسیم بوده و از پیشرفت تومورهای سرطانی نیز پیشگیری می‌کند. پس بهتر است مصرف این سبزی شفابخش را در برنامه غذایی روزانه خود قرار دهید.

 

کلم بروکلی

3- گیلاس

گیلاس میوه فوق‌العاده‌ای بوده که سرشار از فیبر و ویتامین C است. این میوه همچنین سرشار از فیتو نوترینت‌ها بوده و بدون چربی و سدیم است.

طبق تحقیقات اخیر دانشمندان، ملاتونین موجود در گیلاس از پیری زودرس پیشگیری کرده و از زوال حافظه نیز پیشگیری می‌کند.

گیلاس سرشار از آنتی‌اکسیدان بوده و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را کاسته و درد مفاصل در بیماران مبتلا به آرترور و نقرس را نیز کاهش می‌دهد. سعی کنید مصرف این میوه را در برنامه غذایی خود بگنجانید.

گیلاس

4- هویج

هویج از جمله سبزی‌جات ریشه‌ای است که ترد بوده و دارای طعمی شیرین است. این سبزی در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش مهمی را بر عهده دارد.

یک پیمانه هویج رنده شده حاوی 52 کالری، چربی بسیار کم و فاقد کلسترول است.

هویج دارای ترکیبات آنتی‌اکسیدانی بوده و دارای نیروی فوق‌العاده‌ای برای تخریب سلول‌های سرطانی در انسان است. این سبزی منبع خوبی ازاسید پانتوتنیک، منگنز، بتاکاروتن، فیبر رژیمی ، ویتامین‌های ( B6, K, C) و مس بوده و کمک خوبی برای رشد محسوب می‌شود.

مضاف بر این که مصرف هویج منجر به مقابله با برخی از سرطان‌ها از جمله سرطان ریه، پوست و حفره دهان نیز می‌شود.

هویج

5- اسفناج

برگ‌های سبز و پرطراوت اسفناج منبع خوبی از انواع ویتامین‌ها (A, C, E, K, B6) ، منگنز، کلسیم، سلنیم، ریبوفلاوین، آهن، نیاسین و روی محسوب می‌شوند.

این سبزی نه تنها دارای نیروی فوق‌العاده‌ای برای مقابله با سرطان پوست و سینه بوده، بلکه حاوی مقادیر فراوانی اسیدهای چرب امگا3 نیز است.

محققان منچستر طی تحقیقات اخیر خود دریافته‌اند که مصرف اسفناج می‌تواند روند انحطاط طبیعی را کند‌تر کند. این ماده غذایی فاقد کلسترول بوده از این رو بسیاری از متخصصان رژیم، مصرف آن را برای کاهش وزن توصیه می‌کنند.

اسفناج

نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 8:58 توسط محمد حسین|

آنچه عباس را عباس کرد

20111203105413453_ashoora1390-03.jpg


آنچه در صحنه عاشورا عباس را عباس کرده است، دو صفت است: اول در میدان جهاد نفس، جهاد اکبر کرده است. دوم در میدان جهاد به مقامی می رسد که آقا ابا عبد الله الحسین می فرماید: «بنفسی انت!»، جانم فدای تو!

انسان موجودی است فراموشکار  اگرچه این فراموشی خود نعمتی است از جانب خداوند متعال که بسیاری از بدی ها و ناخوشی های زندگی را فراموش کند و بتواند به آینده زندگی اش امیدوار باشد اما بدون شک این نعمت نیز آفاتی دارد.

 

فراموش کردن نعمتهای الهی و احسانی که پیوسته از جانب خدای متعال برای انسان رقم می خورد یکی از آفات نسیان است. از این رو در ادعیه های ما به خوبی مشاهده می کنید که ائمه اطهار چگونه نعمتهای خدا را بازگو کرده و به خاطر آن خداوند را شکر می کنند.

 

 نمونه بارز این آن دعای عرفه است. از این رو انسان محتاج است که پیوسته به او تذکر داده شود تا مبادا دچار غفلت و فراموشی شود.

 

در این نوشتار گزیده ای از سخنان استاد اخلاق حجه الاسلام و المسلمین فروغی را خدمت شما کاربران عزیز ارائه می کنیم:

 

امان از روزی که نفس، انسان را ببلعد آن موقع است که انسان خودش را در عالم محور قرار می دهد و در نقطه مقابل توحید قرار می گیرد و در اینجاست که انسان تورم خیالی پیدا می کند و همه چیز را فدای من اش می کند و برای رسیدن به منیت به هر وسیله ای تمسک پیدا می کند (هدف وسیله را توجیه می کند) در حالی که توحید یعنی همه چیز را فدای حضرت حق کردن است.

 

گاهی انسان حقیقت را به لحظه ای می فروشد چون زندگی اش عمق ندارد حیات انسانی باید عمق داشته باشد تا انسان بتواند بر روی آن موج توحیدی ایجاد کند اگر به این عمق توحیدی در حیاتمان نرسیم بی حاصلیم،باید تلاش کرد تا به حیات طیبه انسانی رسید تا جلوه های توحیدی  بر ما تجلی کند.

 

اگر انسان قبله جانش را توحید قرار دهد به حیات طیبه وارد میشود و در عالم عاقلانه زندگی میکند.

 

چنین انسانی لحظات عمرش ارزشمند و در عالم تاثیر گذار است.

 

آنچه در صحنه عاشورا عباس را عباس کرده است، دو صفت است: اول در میدان جهاد نفس، جهاد اکبر کرده است، در حدیث است:

 «کان عبد بنی هاشم »، در بین بنی هاشم از عباس عابد تر وجود نداشت (در مرحله یقین)، دوم در میدان جهاد به مقامی می رسد که آقا ابا عبد الله الحسین می فرماید: «بنفسی انت!»، جانم فدای تو! الله اکبر! امام معصوم که تمام عالم به امام معصوم می گوید: جانم فدای تو! فداک ابی و امی ونفسی، امام هم می گوید: « فداک نفسی!»، «بنفسی انت!»، یعنی به کجا رسیده است؟! مجاهد است ومجاهده می کند !

نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 8:57 توسط محمد حسین|

سخنانی زیبا و ارزشمند

 

0.561586001288518500_1285861501_zarbolmasal1.jpg

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است / چینی بشکسته را پیوند کردن مشکل است / کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد/حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است! 

آنکه توانگر است آسان تر می بخشد. حضرت علی (ع) 


با نیکان بدی نکن که آنان را از نیکی باز می داری! حضرت علی (ع) 


کسی که نفس خود را نگه می دارد دنیا را هم می تواند نگه دارد! فمینیست 


با خواهش های نفس پیکار کنید تا مالک وجود خود گردید. حضرت محمد(ص) 


همه ی نیروی علم و دانش در کنف لطف و عنایت خداوند است. حضرت محمد(ص) 

از پیر شدن نترس از رشد نکردن بترس! باتلر 


فرصت ها را از دست دادن اندوه ها به بار می آورد! حضرت محمد(ص) 


هر چه یک گل زیباتر خار آن نیز تند تر و درشت تر است! 


بالاترین بخشش ها رسانیدن حق است به صاحبش! حضرت علی (ع) 


انسان خود را نمی شناسد مگر به هنگام مرگ و بدبختی! آلفردوموسه 


مردم بینوا و بد بخت درمانی جز امید ندارند! شکسپیر 


در راه دین خود را از کوه های آتش و دریاهای آب مهراساید. حضرت علی (ع) 


بخشیدن خوب است ولی از یاد بردن دلخوری ها بهتر است. 


نیکی کردن را مانند باران تند انجام بده به نیکان و بدان نیکی کن! امام حسین (ع) 

زیبایی ناپایدار است و فضیلت جاودان! گوته 


دوستانت مانند کتاب هایی که میخوانی باید کم باشند و برگزیده! مثل انگلیسی 


راه نفوذ به دل دیگران دانستن آرزوهایشان است! دیل کارنگی 


کم حرف بزنید و زیاد ببینید و خیلی بشنوید! ژرژالیو 


وجدان خدای حاظر در انسان است! ویکتور هوگو 


برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید!  دیل کارنگی 


در دنیا فقط باید از یک چیز ترسید و آن ترس است!  مثل چینی 


هر کس در حال توانایی نیکویی نکند در حال ناتوانی سختی می بیند! سعدی 


بهترین شما کسی است که گفتارش بر دانش شما بیافزاید. حضرت محمد(ص) 


به امید فکر و کوشش خود باشیم نه به انتظار بخت و اتفاق! حجازی 


سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند! 


از همه ی مردم بخیل تر کسی است که در ادای اسلام بخل بورزد! حضرت محمد (ص) 


اشتباه یک لحظه یک عمر اندوه به بار می آورد! مثل چینی 


صاحب اندیشه هرگز نمی میرد و غافل همانا مرده است ! بودا 


مردم با شخص ما دوست نیستند با سعادت ما دوست هستند. ناپلئون 


ارزش تو به اعمال توست نه به معلوماتت! فمینیست 


نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادر عبادت است! حضرت محمد(ص) 


جاهلان حکمت و ادب را خوار می شمارند! سلیمان نبی 


بهترین مردم کسی است که مردم از او بهره مند گردند! حضرت محمد(ص) 


عاقل آنچه را نمی داند نمی گوید نادان نمی داند که چه می گوید!  مثل ترکی 


ایمان ندارد کسی که امانتدار نیست! حضرت محمد(ص)

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:4 توسط محمد حسین|

فضیلت و خواص سوره واقعه

 

قران و خدا

پنجاه و ششمین سوره قرآن واقعه نام دارد كه مكی  و 96 آیه دارد.

از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر كس این سوره را قرائت نماید نوشته می شود كه او از گروه غافلان نیست.1

این سوره از سوره هایی است كه اخبار قیامت و احوال آن در آن آمده است و از اسباب پیر شدن رسول الله صلی الله علیه و آّله است. ابن عباس می گوید: مردی از رسول خدا پرسید: چرا اینقدر زود پیر شدید؟ در جواب فرمود: سوره های هود، واقعه، مرسلات، نبا مرا پیر كرده است.2

از امام باقر علیه السلام روایت شده: هر كس هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت كند در حالی خداوند را دیدار می كند كه چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد.3

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر كس به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت كند.4

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر كس در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان امیرالمؤمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام دارد كه دیگران با وی در آن شریك نیستند.

 

آثار و بركات سوره

1)رفع فقر و تنگدستی

هر كس سوره واقعه را هر شب بخواند هیچ تنگدستی و گرفتاری به او نمی رسد.رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: سوره واقعه را به زنانتان یاد دهید زیرا آن سوره بی نیاز كننده است.5

در داستان جالبی درباره عبدالله بن مسعود آمده است: عبدالله بن مسعود صحابی بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بیمار شد. خلیفه وقت ، عثمان بن عفان، به دیدار او رفت و ناراحت و نگرانی در چهره او دید از او پرسید: چرا ناراحتی و آه و ناله می کنی؟

گفت: گناهکارم. پرسید: چه می خواهی؟ گفت: رحمت خداوند را،

پرسید: آیا نیاز به پزشک داری؟ گفت: طبیب حقیقی مرا بیمار کرده است.

پرسید: آیا می خواهی کمک مالی به تو بکنم؟ گفت: آن زمان که نیاز داشتم ندادی و اکنون نیازی ندارم.

عثمان گفت: پول می دهم برای دخترانت باشد. ابن مسعود گفت: آنها نیازی ندارند. چون به ایشان گفته ام که همواره سوره وقعه را قرائت نمایند که هیچ گاه نیازمند نخواهند شد. 6

هر كس سوره واقعه را هر شب بخواند هیچ تنگدستی و گرفتاری به او نمی رسد.رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: سوره واقعه را به زنانتان یاد دهید زیرا آن سوره بی نیاز كننده است

2)ایجاد بركت

پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: اگر سوره واقعه را بنویسند و در خانه بگذارند موجب افزایش خیر و بركت می شود و هر كس به قرائت آن مداومت ورزد، فقر از او برطرف می شود و در آن افزایش حفظ و توفیقات و وسعت در مال وجود دارد. 7

سوره واقعه

3) محبوبیت

 امام صادق علیه السلام فرموده است: هر كس در هر شب جمعه سوره واقعه را قرائت كند، خداوند او را دوست دارد و او را محبوب همه مردم می گرداند و هرگز در دنیا ناراحتی، فقر و تنگدستی و آفتی از آفات دنیا به او نخواهد رسیدو از همراهان و رفیقان امیرالمؤمنین علیه السلام خواهد بود.و این سوره ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام است و هیچ کس در آن شرکت ندارد. 8

 

4)آسانی مرگ و بخشش اموات

از امام صادق علیه السلام نقل شده است: سوره واقعه دارای منافع و بهره های زیادی است كه قابل شمارش نیست. از جمله فواید این سوره آن است كه اگر برای مرده ای خوانده شود، خداوند او را می امرزد و اگر برای كسی كه در حال احتضار و مرگ است بخواند، مرگ و خروج روحش به اذن خدا آسان می شود. 9

 

5)آسانی زایمان

به همراه داشتن نوشته سوره واقعه موجب آسانی زایمان می شود. 10

پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: اگر سوره واقعه را بنویسند و در خانه بگذارند موجب افزایش خیر و بركت می شود و هر كس به قرائت آن مداومت ورزد، فقر از او برطرف می شود و در آن افزایش حفظ و توفیقات و وسعت در مال وجود دارد

ختومات مجرب

1)جهت برآورده شدن حاجات شرعی و ادای دین

40 شب، هر شب یك بار سوره «واقعه، مزمل، لیل، انشراح» را بخواند و بعد از تلاوت این سوره ها دعای زیر را بخواند. كه بسیار مجرب است:

«یا رازق السائلین، یا راحم المساكین، یا ولی المؤمنین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، صل علی محمد و آل محمد واكفنی حلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصیتك و بفضلك عمّن سواك، یا اله العالمین و صلی الله محمد و آله اجمعین»11

2)جهت زیاد شدن رزق و روزی و وسعت معیشت

از شب شنبه شروع كند و هر شب 3 بار بخواند و استثنائاً در شب جمعه 8 بار بخواند و این عمل را 5 هفته اجرا كند و قبل از تلاوت هر بار این سوره این دعا را بخواند:

«اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً طیّباً من غیرك استجب دعوتنا من غیر رد و اعوذ من الفضیحتین الفقر و الدّین و ادفع عنّی هذین بحق الامامین الحسن و الحسین علیهما السلام برحمتك یا ارحم الراحمین» 12

 


منبع : پایگاه اینترنتی انهار


پی نوشت ها :

(1) مجمع البیان، ج9، ص355

(2)الأمالی شیخ صدوق، ص304

(3) ثواب الاعمال، ص117

(4)همان

(5)کنزالعمال، ج1، ص264

(6)مجمع البیان، ج9، ص355

 (7) تفسیرالبرهان، ج5، ص249

(8)ثواب الاعمال، ص117

(9)تفسیرالبرهان، ج5، ص250

(10)المصباح کفعمی، ص458

(11)درمان با قرآن، ص111

 (12)همان

منابع:«قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی ، درمان با قرآن، محمدرضا كریمی»

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:2 توسط محمد حسین|

گیاهان در قرآن (زیتون)

 

23643109731181917822241236235016922254253.jpg


و درختی است كه در طور سینا می روید. روغن می دهد و آن روغن برای خورندگان خورشی است.

(مؤمنون / 20 )

نام قرآنی: زیتون

نامهای متداول:

فارسی، اردو، پنجابی، هندی: زیتون؛ عربی: زیتون، زیت؛ عبری: زیت؛ انگلیسی، فرانسوی، آلمانی:olive؛روسی، لاتینی:oliva؛ ایتالیایی، اسپانیایی:olivo؛ ulivo؛elia،elaiaنام علمی:Olea europaea ( از تیره زیتونOleaceae)

اشارات قرآنی

1- وهوالذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا و من النخل من طلعها قنوان دانیة و جنات من اعناب والزیتون و الرمان مشتبها وغیرمتشابه انظروا الی ثمره اذا اثمر وینعه ان فی ذلكم لایات لقوم یومنون.( انعام / 99 )

" اوست خدایی كه از آسمان باران فرستاد و بدان باران هر گونه نباتی را رویانیدیم، و از آن نبات ساقه ای سبز و از آن دانه هایی بر یكدیگر چیده و نیز ازجوانه های نخل خوشه هایی سر فروهشته پدید آوردیم، و نیز بستانهایی از تاكها و زیتون و انار، همانند و ناهمانند. به میوه هایش آنگاه كه پدید می آیند و آنگاه كه می رسند بنگرید كه در آنها عبرتهاست برای آنان كه ایمان می آورند. "

2- و هوالذی انشا جنات معروشات و غیرمعروشات والنخل و الزرع مختلفا اكله و الزیتون و الرمان متشابها و غیرمتشابه كلوا من ثمره اذا اثمر و اتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. (انعام / 141)

و اوست كه باغهایی آفرید نیازمند به داربست و بی نیاز از داربست، و درختخرماو كشتزار، با طعمهای گوناگون، و زیتون و انار، همانند، در عین حال ناهمانند. چون ثمره آوردند از آنها بخورید و در روز درو حق آن را نیز بپردازید و اسراف مكنید كه خدا اسراف كاران را دوست ندارد.

3- ینبت لكم به الزرع و الزیتون و النخیل والاعناب و من كل الثمرات ان فی ذلك لایة لقوم یتفكرون. ( نحل / 11)

و با آن برایتان كشتزار و زیتون ونخلها و تاكستانها و هر نوع میوه برویاند، در این عبرتی است برای مردمی كه می اندیشند.

4- وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْناء تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلاكِلینَ. (مومنون / 20)

و درختی است كه در طور سینا می روید. روغن می دهد و آن روغن برای خورندگان نان خورشی است.

5- اللهُ نور السّمواتِ و الارضِ مثلُ نورهِ كمشكوةٍ فیها مصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزُّجاجةُ كانّها كوكبٌ دریٌ یوقد من شجرةٍ مباركةٍزیتونةٍ لا شرقیةٍ ولاغریبةٍ یكادُ زَیتها یُضیءُ و لو لم تمسسهُ نارٌ نورٌ علی نورٍ یهدی الله لنورهِ مَن یشاءُ و یضربُ اللهُ الامثالُ للناسِ و الله بكلِّ شیءٍ علیمٌ. (نور / 35)

خدا نور آسمانها و زمین است. مَثَل نور او چون چراغدانی است كه در آن چراغی باشد، آن چراغ درون آبگینه ای و آن آبگینه چون ستاره ای درخشنده. از روغن درخت پر بركتزیتونكه نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد. روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور دیگر. خدا هر كس را كه بخواهد بدان نور راه می نماید و برای مردم مثلها می آورد. زیرا بر هر چیز آگاه است.

6- و زیتونا و نخلاً.( عبس/29)

و زیتون و نخل.

7- والتّینَ والزّیتون. و طُور سینین. و هذا البلدِ الامین. لقدْ خلقنا الانسانِ فی احسنِ تقویمٍ. (تین / 1- 4)

سوگند به انجیر وزیتون، سوگند به طور مبارك، سوگند به این شهر ایمن، كه ما آدمی را در نیكوتر اعتدالی بیافریدیم.

نام زیتون شش مرتبه در قرآن آمده است و یك بار در سوره  مؤمنون، آیه20 اشاره غیر مستقیم به درختی شده كه روغن می دهد و در كوه سینا می روید. نام زیتون به تنهایی فقط دوبار آمده است در حالی كه پنج بار همراه با دیگر میوه ها یعنی خرما، انار، انگور و انجیر از آن یاد شده است.

نام علمی زیتون « الیا یوروپیا» است و در سرتاسر منطقه ی مدیترانه ای كاشته می شود. اما مركز عمده ی تولید آن اسپانیا، ایتالیا، تركیه، تونس و مراكش می باشد. بر اساس تخمینی در سال 1343/ 1964 حداقل 200 میلیون درخت زیتون در اسپانیا و 123 میلیون در ایتالیا وجود داشته است.

6212180161233027229160611899370192154193.jpg

پیشینه درخت زیتون

زیتون درختی تناور نیست و كمتر اتفاق می افتد كه ارتفاع آن به هشت متر برسد. زادگاه اصلی این درخت احتمالاً فنیقیه بوده كه در حدود سال 2000 قبل از میلاد در این ناحیه كاشته می شده و از آن جا به غرب یعنی اروپا و آفریقا و به شرق یعنی افغانستان و ایران راه یافته است. این حقیقت درباره منشأ درخت زیتون در سوره  نور، آیه 35 بیان شده كه می فرماید «درخت زیتون كه نه خاوری است و نه باختری». با این وجود بعضی از مفسّران از این آیه تفسیرهای مختلفی كرده اند. برای مثال علامه عبدالله یوسف علی معتقد است كه درخت زیتون متعلق به همه جهان است و منحصر به شرق و غرب نیست. به علاوه از نظر او منظور از شرق و غرب جهت درخت است. دیگر نویسندگان مانند مولانا عبدالماجد، مولانا مودودی، مولانا عثمانی، مولانا حقانی كم و بیش چنین نظری دارند و حتی گفته اند مزّه و كیفیّت زیتون به جهت این درخت نسبت به خورشید بستگی دارد. اما به نظر می رسد این كلام خداوند در واقع به زادگاه و گسترش این درخت اشاره دارد نه به چیزی دیگر. درخت زیتون در ناحیه ی مدیترانه ای اروپا و آفریقا درختی معمولی بود. در جنوب اروپا آن چنان فراوان پرورش می یافت كه زیتون اروپایی نام گرفت یعنی درختی كه متعلق به اروپا بود. اما محققان به این حقیقت پی برده اند كه اروپا زادگاه اصلی زیتون نبود، بلكه فنیقیه، یا به عبارت دیگر، بخش شمالی جزیرة العرب بود كه زیتون از آن جا نشأت گرفت. به سادگی می توان پذیرفت كه اعراب در زمان نزول قرآن به این نكته واقف بوده اند كه رشد و پرورش گیاهان در منطقه ای الزاماً به معنی نشأت گرفتن گیاه از آن منطقه نیست.

لذا این آیه  سوره  نور بر بومی بودن این گیاه دلالت دارد.

موارد مصرف زیتون

زیتون از طریق پیوند زدن تكثیر می شود و درختان غیر پیوندی میوه ای نامطبوع دارند. زیتون نارس طعمی تلخ دارد و در تهیه ی ترشی و چاشنی غذا از آن استفاده می شود. اما میوه ی رسیده طعمی بسیار مطبوع دارد. زیتون میوه ای است بیضی شكل به طول 2 تا 3 سانتیمتر. هر درخت زیتون 10 تا 20 كیلوگرم میوه می دهد. گوشت میوه ی زیتون منبعی برای روغنی ماندنی با كیفیتی عالی است كه 15% یا بیشتر روغن از آن گرفته می شود. روغن با فشردن به دست می آید. اولین افشره بهترین نوع روغن را دارد كه نیازی به تصفیه آن نیست. تركیبات اصلی روغن تازه شامل اسید اولئیك (80%) و مقدار كمی جوهر نخل و اسیدهایی دیگر مانند اسید استیریك، لینولئیك، آراشیدیك و میریستیك می باشد. از تفاله ی پس از اولین افشره، روغنی غیر خوراكی به دست می آید كه در صابون سازی مصرف می شود.

روغن زیتون خوراكی در اروپا خواهان بسیاری دارد و در تهیه ی سالاد و غیره مصرف می شود. این روغن را می توان در برخی غذاها به طور خام مصرف كرد. در زمانهای قدیم سربازان عرب در لشكركشیها نان و روغن زیتون یا عسل برای غذا همراه خود می بردند و با این كار وقت خود را صرف پختن غذا نمی كردند و نان خورشی خوشگوار با روغن خام یا عسل می خوردند. تولید سالانه روغن زیتون در جهان حدود 20 میلیون تن است. ایتالیا و اسپانیا عرضه كننده عمده این روغن به بازار جهانی می باشند. در هندوستان محصول زیتونی كه قابل نام بردن باشد نیست، اما به تازگی كاشت آزمایشی این درخت در مناطق كوهستانی هند مركزی آغاز شده است.

زیتون ارزش دارویی زیادی دارد. در صورتی كه به صورت خوراكی مصرف شود ماده ای مغذی، آرام بخش و مسهلی ملایم است و زخم معده و اثنی عشر بیمار را بهبود می بخشد. و در مورد نارساییهای كلیوی به عنوان غذایی بدون ازت تجویز می شود. روغن زیتون ماده ای ملیّن است و مصرف خارجی آن پوست بدن و تاولهای سودا (اكزما) و داءالصدف را نرم می كند. این روغن برای ماساژ دادن نیز مناسب است و از تركیبات مهم بسیاری از مرهمها و ضمادها می باشد. در حدیثی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه وآله به مردم توصیه می كند كه از روغن زیتون برای خوردن و برای ماساژ دادن استفاده كنند زیرا از «شجره ی مباركه» گرفته شده است.

روغن زیتون سوخت مناسبی برای چراغ است. در سوره نور، آیه 35 این كاربرد زیتون به خوبی وصف شده است. كسانی كه روغن زیتون را به كار برده یا دیده اند به سادگی این آیه را درك می كنند. نوع مرغوب روغن زیتون زرد كرمی رنگ، گاهی متمایل به سبز، چنان صاف و شفاف است كه اگر در ظرفی شیشه ای ریخته شود حالت شیئی درخشان دارد و چون در چراغی بسوزد روشنی چراغ، افزون می شود. این خاصیت زیتون در عبارت «نورٌ علی نور» توصیف شده است.

كبوتری با شاخه ای زیتون در منقار رمز جهانی صلح و وحدت است. این رمز از كشتی نوح سرچشمه می گیرد. بنابر روایتی هنگامی كه خشم خداوند، كه در طوفان ظاهر شده بود، كاهش یافت كبوتری با شاخه ای زیتون در منقارش ظاهر شد كه نشانه ی آرامش و صلح بود.

روایاتی در باب زیتون

1- السید انصاری (ره) روایت كرده؛ پیامبر صلی الله علیه وآله: فرمود: «روغن زیتون را بخورید و آن را به بدن خود بمالید كه آن شجره ی مباركه است.» (دارمی،ج 3، ص 29).

2- ابوهریره (ره) روایت كرده: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «زیتون را بخورید و به بدن بمالید كه هفتاد مرض از جمله جذام را شفا می بخشد.» (ابونعیم).

3- علقمة بن عامر (ره) روایت كرده: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «شما روغن را از شجره ی مباركه ی زیتون می گیرید. خود را با آن معالجه كنید كه شفا بخش بواسیر است.»

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:59 توسط محمد حسین|

انسان چگونه بی حیا می‌شود؟

«حیا» در لغت به مفهوم شرمساری و خجالت است که در مقابل آن «وقاحت» و بی شرمی قرار دارد.[1] در فرهنگ عالمان اخلاق، حیا نوعی انفعال و انقباض نفسانی است که موجب خودداری از انجام امور ناپسند در انسان می گردد و منشأ آن ترس از سرزنش دیگران است.[2] مطالعه درباره مفهوم «حیا» در آیات و روایات نشان می دهد که منشأ پیدایش این حالت، درک حضور در محضر ناظری آگاه، محترم و گرانمایه است. این مفهوم را در خلال آنچه در کتاب و سنت در باب حیا آمده است، به وضوح می توان مشاهده کرد.

 

ارزش حیا

رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ حیا را زینت آدمی شمرده و فرموده است: «بی شرمی با هیچ چیز همراه نشد مگر این که آن را زشت گردانید. و حیا با هیچ چیز همراه نگشت، مگر این که آن را آراست.»[4] امام علی ـ علیه السّلام ـ فرمود: «هر کس پوشش شرم گزیند کسی عیب او نبیند»[5] و در بیانی دیگر می فرماید: «حیا پیشه کن که حیا نشانه نجابت است.»[6]

امام صادق ـ علیه السّلام ـ جایگاه حیا را در رأس مکارم اخلاقی دانسته می فرماید:

مکارم اخلاق یکی بسته به دیگری است، خداوند آنها را به هر که خود خواهد، دهد. ممکن است در مرد باشد و در فرزندش نباشد، در بنده باشد و در مولای اونباشد، (آنها عبارتند از راستگویی،صداقت با مردم، بخشیدن به مسکین، جبران کردن خوبی ها، امانتداری، صله رحم، دوستی و مهربانی باهمسایه و یار، میهمان نوازی و در رأس همه حیا.[7]

امام علی ـ علیه السّلام ـ در باب نقش کلیدی حیا فرمود: «حیا وسیله رسیدن به هر زیبایی و نیکی است.»[8] اهمیت حیا در حدّی است که امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: «ایمان ندارد کسی که حیا ندارد.»[9] از سیره رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ گزارش شده است که هر گاه با مردم صحبت می کرد، عرقِ شرم بر پیشانی داشت و هیچ گاه به آنان خیره نمی شد.[10]

از امام کاظم ـ علیه السّلام ـ به یاران خود توصیه می فرمود: پرده شرم و آزرم میان خود و برادرت برمدار، و مقداری از آن باقی گذار؛ زیرا برداشتن آن، برداشتن حیا است

گاهی شرمساری ماهیتی منفی می یابد و آن در صورتی است که منشأ آن حماقت، جهالت و ضعف نفس باشد. این نوع شرم و حیا در اخلاق اسلامی به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و فضیلت اخلاقی به شمار نیامده است، بلکه مانع رشد و تعالی انسان و موجب عقب ماندگی او در زمینه های مختلف می گردد. در روایات از این نوع شرم، به حیای حماقت و جهل و حیای ضعف یاد شده است.[11]

برخی از اموری که در روایات به عنوان اسباب حیا مطرح شده است، به قرار زیر است:

 

اسباب حیا

1 . عقل: رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ در پاسخ راهب مسیحی (شمعون بن لاوی بن یهودا) که از او در باره ماهیت و آثار عقل پرسیده بود، فرمود:

عقل موجب پیدایش حلم است و از حلم، علم و از علم، رشد و از رشد، عفاف و از عفاف، خویشتن داری، و از خویشتن داری، حیا، و از حیا، وقار، و از وقار، مداومت بر عمل خیر و تنفّر از شرّ، و از تنفّر از شر، اطاعت نصیحت گوی، حاصل می گردد.[12]

2 . ایمان: امام صادق ـ علیه السّلام ـ می فرماید: «ایمان ندارد کسی که حیا ندارد.»[13]

گاهی شرمساری ماهیتی منفی می یابد و آن در صورتی است که منشأ آن حماقت، جهالت و ضعف نفس باشد. این نوع شرم و حیا در اخلاق اسلامی به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و فضیلت اخلاقی به شمار نیامده است، بلکه مانع رشد و تعالی انسان و موجب عقب ماندگی او در زمینه های مختلف می گردد. در روایات از این نوع شرم، به حیای حماقت و جهل و حیای ضعف یاد شده است

موانع حیا

همچنین در روایات، اموری به عنوان موانع حیا و یا به عبارت دیگر علل بی حیایی یا کمی حیا معرفی شده اند که مهم ترین آنها به شرح زیر است:

یک. از میان برداشتن پرده ها و حریم ها:

از امام کاظم ـ علیه السّلام ـ به یاران خود توصیه می فرمود:

پرده شرم و آزرم میان خود و برادرت برمدار، و مقداری از آن باقی گذار؛ زیرا برداشتن آن، برداشتن حیا است.[14]

دو. دست نیاز به سوی مردم دراز کردن.

امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: «دست نیاز به سوی مردم دراز کردن، عزت را سلب می کند و حیا را می برد.»[15]

سه. زیاد سخن گفتن:

امام علی ـ علیه السّلام ـ فرمود:

هر کس پر گفت، راه خطا بسیار پوید، و آنکه بسیار خطا کرد شرم او اندک شود، و آنکه شرم او اندک شود، پارسایی او کم گردد، و آنکه پارسایی اش اندک گردد، دلش بمیرد.[16]

چهار. شراب خواری:

به امام رضا ـ علیه السّلام ـ منسوب است که در شرح علت تحریم خمر فرمود: «خداوند تعالی شراب را حرام فرمود؛ زیرا شرابْ تباهی می‌آورد، عقل ها را در شناخت حقایق باطل می کند و شرم و حیا را از چهره فرد می زداید.» [17]

 

پی نوشت ها :

[1] . ر.ک: ابن منظور: لسان العرب، ج 8، ص 51؛ مفردات الفاظ القرآن، ص 270، و ابن اثیر: نهایه، ج 1، ص 391.

[2] . ر.ک: ابن مسکویه: تهذیب الاخلاق، ص 41؛ طوسی:اخلاق ناصری، ص 77.

[3] . از جمله حیای زنان در «اخلاق جنسی» حیا در خانواده در «اخلاق خانواده» و حیا از دیگران در «اخلاق معاشرت»، مورد بررسی قرار می گیرد.

[4] . شیخ مفید، امالی، ص 167.

[5] . نهج‌البلاغه، حکمت 223؛ صدوق: فقیه، ح 4، ص 391، ح 5834؛ کلینی: کافی، ج 8، ص 23.

[6] . آمدی: غررالحکم، ح 6082.

[7] . کلینی: کافی، ج 2، ص 55، ح 1؛ طوسی: امالی، ص 308.

[8] . حرّانی: تحف العقول، ص 84.

[9] . کلینی: کافی، ج 2، ص 106.

[10] . همان، ج 5، ص 565، ج 41.

[11] . ر.ک: صدوق: خصال، ج 1، ص 55، ح 76؛ کلینی: کافی، ج 2، ص 106، ح 6.

[12] . حرّانی: تحف العقول، ص 19. همچنین ر.ک: همان، ص 27؛ صدوق: خصال، ج 2، ص 404 و 427؛ کلینی، کافی، ج 1، ص 10، ح 2، و ج 2، ص 230.

[13] . کلینی: کافی، ج 2، ص 106، ح 5.

[14] . همان، ج 2، ص 672، ح 5.

[15] . همان، ج 2، ص 148، ح 4.

[16] . نهج‌البلاغه، حکمت 349.

[17] . فقه الرّضا ـ علیه السلام ـ ، ص 282.

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:58 توسط محمد حسین|

خواص بی شمار آناناس را بخوانید!

11218864813-277x300.jpg

سلامت نیوز: آناناس از آن دسته میوه هایی است که خوردنش کمی مشکل است. اما به شما تضمین می دهیم که همان لذتی را که از خوردن یک قطعه شکلات می برید، بتوانید از خوردن یک لیوان آب آناناس هم ببرید.

آناناس سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی از جمله کلسیم، پتاسیم، فیبر و ویتامین C است علاوه بر اینها بسیار کم چرب و کم کلسترول می باشد. این خواص بی نظیر را می توانید با خوردن کمپوت آناناس، میوه تازه آن، میوه یخ زده یا حتی آب آناناس به دست آورید.

یکی از خواص مهم آناناس کمک به ساخت استخوان های سالم و استحکام استخوان ها است. آناناس غنی از منیزیم ماده معدنی ای است که وجودش برای ساخت استخوان ها و ارتباط بافت ها ضروری است. آناناس باعث رشد استخوان ها در بدن جوانان و استحکام استخوان ها در پسران می شود.

یک فنجان آناناس حدود ۷۳ درصد منیزیم مورد نیاز روزانه بدن را تأمین می کند، از دیگر خواص آناناس می توان به نقش آن در بهبود سرماخوردگی و کاهش میزان سرفه اشاره کرد. اکثر افراد هنگام سرماخوردگی ویتأمین C یا آب پرتقال بیشتر می خورند غافل از این که خواص آناناس نیز کمتر از آنها نیست.

«بروملین» موجود در آناناس باعث کاهش شدید سرفه یا توقف سرفه های شدید و کاهش میزان لحاظ می‌شود. پس هنگام سرماخوردگی خوردن آناناس را فراموش نکنید.

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:57 توسط محمد حسین|

چرا باید زرشک بخوریم؟

 

R82-221x300.jpg

عارفی متخصص قلب و عروق اظهار داشت: زرشک با دارا بودن بربرین ” Berberin ” دارای اثرات مفید برای قلب بوده و خاصیت ضد آریتمی، فشارخون و کاهش دهنده مقاومت عروق دارد.

عارفی ادامه داد: میوه زرشک به علت داشتن اسیدهای آلی ملایم بوده و برای درمان سنگ کلیه مناسب است.

میوه زرشک، تصفیه‌ کننده و ضدعفونی کننده خون، منقبض کننده عروق، پایین آورنده ی تب، کاهش تورم و فشارخون، تنظیم و ضربان عضلات قلب است.

این متخصص قلب و عروق گفت: برگ زرشک با مخلوط داروهای مناسب به تنهایی می‌تواند برای زخم روده و رفع اسهال‌های مزمن موثر باشد.

گفتنی است؛ بربرین، الکالوئیدی است که به‌صورت بلورهای سوزنی شکل و زردرنگ متبلور می‌شود و طعم خیلی تلخی دارد.

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:54 توسط محمد حسین|

هدف خلقت از زبان امام على علیه السلام‏

emam ali 010

امیرالمومنین علیه السلام مى‏فرماید: خود من هم یك جزء این عالم هستم. چنان كه تمام اجزاى هستى، حق است، من هم حق هستم. خداوند مرا به حق آفریده و از آفریدن من هدف داشته است. هدف از آفرینش من چهار چیز است؛ این كه انسان ظرف علم، معرفت، عبادت احسن و رحمت شود. پس من مكلف به علم هستم، باید عالم شوم.

طبق آخرین آیه سوره مباركه رعد، پروردگار هر چه علم اولین و آخرین، غیب و شهود، ملك و ملكوتى به پیغمبر صلى الله علیه و آله داده بود، على علیه السلام در همان سن پانزده شانزده سالگى، آن علوم را از پیغمبر صلى الله علیه و آله دریافت كرد؛

«قُلْ كَفَى‏ بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِى و بَیْنَكُمْ و مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتبِ»

اى مردم! دانش اولین و آخرین، كتاب، لوح محفوظ، قرآن، تورات و انجیل، نزد شاهد نبوت است، كه شاهد نبوت على علیه السلام بوده است. پس منِ على مكلف به كسب معرفت هستم، كه معرفتم را تكمیل كردم.

من مكلف به عبادت هستم؛ صدقه، انفاق، جبهه، جان در راه خدا گذاشتن، نماز و روزه، آنها را هم انجام دادم، بعد هم خودم را به احسن عبادت رساندم. پس هدف سوم را هم تحقق دادم.

روزى امام باقر علیه السلام وارد اتاق زین العابدین علیه السلام شد، بابا را در حال عبادت دید.

امام باقر علیه السلام گریه كرد. تا زین العابدین علیه السلام از عبادت فارغ شد، سرش را برگرداند،

فرمود: چرا گریه مى‏كنى؟ گفت: به حال شما گریه مى‏كنم، چون شما عبادات را سنگین انجام مى‏دهید، من دلم به حال شما سوخت. امام سجاد علیه السلام فرمود:

فرزندم! كتابى كه روى این طاقچه است، بردار و بیاور. امام باقر علیه السلام كتاب را آورد.

فرمود: این كتاب را باز كن. در این كتاب عبادات جدم على علیه السلام را نوشته‏اند.

بخوان، ببین آیا من خدا را بندگى كرده‏ام یا او؟ پس حضرت امیر علیه السلام خودش را به احسن عبادت رساند.

و بعد هم به هدف چهارم كه:

«إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ»

اصلًا براى خاطر این كه بشر را مانند ماهى، در اقیانوس رحمتم غرق كنم، شما را آفریده‏ام. چه كسى مثل على علیه السلام غرق در رحمت خدا شده است؟ على علیه السلام «رحمت الله» است. منازل ذكر، فكر، یافتن حق بودن «كل شى‏ء»، منزل تكلیف چهارگانه و مصونیت عبد، تمام پیش آمدهاى رنج‏آور، مخصوصاً در آخرت را طى كرد.

«رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بطِلًا سُبْحنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

محبوب من! تو از هر عیب و نقصى پاك هستى. على بیشتر از یك خواهش از تو ندارد: «فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» مرا از آتش قیامت مصون بدار. این مصونیت را دادند؟ به پایان آیات برسیم؛ افتادن در پوشش الهى، در برابر هر عذابى: «سُبْحنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

 


استاد شیخ حسین انصاریان

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:53 توسط محمد حسین|

عکس های زیبا از درخت عجیب کاکتوس

 

AsanDownload.com-11123.jpg

 

 

www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com
www.AsanPic.com

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:4 توسط محمد حسین|

با این چیدمان بهاری منزل تان را رویایی کنید

با این چیدمان بهاری منزل تان را رویایی کنید
با این دکوراسیون های رنگی به استقبال بهار بروید.

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:2 توسط محمد حسین|

10 فرمان نه گفتن

1- فردی که می‌خواهد این مهارت را یاد بگیرد اول باید دقیقاً بداند از دنیا چه می‌خواهد و اهداف خیلی روشنی را برای خودش تصویر کند. مثلاً : هدف من کسب رتبه سه رقمی در کنکور است یا وزن کم کردن یا می‌خواهم در یک رشته ورزشی مهارت پیدا کنم و….

۲- گام دوم این است که اهداف را بررسی کند و بخش‌هایی را که با هم در تعارض‌اند حذف کند . مثلاً وقتی نوجوانی بگوید:«یکی از برنامه‌های زندگی‌ام این است که هفته‌ای دو بار بیرون بروم و در کنکور هم رتبه خوبی بیاورم.» این دو هدف متعارض‌اند که پرداختن به یکی، آن یکی را کور می‌کند. اگر هفته‌ای دوبار از خانه بیرون باشد که وقتی برای درس‌خواندن نمی‌ماند. پس باید یکی از آنها را انتخاب کند.

۳-وقتی برنامه زندگی‌ام معلوم شد، به هر پیشنهاد متعارضی نه بگویم. البته اول خودم را قانع کنم که چرا می‌خواهم بگویم نه. مثلاً من می‌خواهم آدم سالمی باشم، پس نگاه می‌کنم ببینم چه چیزهایی با رفتار سالم من در زندگی در تعارض است و مثلاً به سیگار و قلیان نه می‌گویم. یا هدفم این است که رابطه سالمی با والدینم داشته باشم. پس آن رفتاری که آنها را اذیت می‌کند کنار می‌گذارم؛ مثلاً تا دیروقت بیرون از خانه نمی‌مانم.

۴- وقتی تصمیم و برنامه ما روشن شد، از تکنیک «پیام من» استفاده می‌کنیم. در این تکنیک فرد راجع به خودش حرف می‌زند. مثلاً اگر شما از من درخواست مصاحبه دارید، من نگویم: «بهتر نیست یک روز دیگر این کار را انجام دهیم؟»

به جای آن می‌توانم راجع به خودم حرف بزنم و بگویم:« امروز وقت ندارم.»

در این حالت، «نه» باید قاطعانه گفته شود. اگر کسی به من گفت: «سیگار می‌کشی؟» جواب بدهم: « نه، من اهل دود نیستم.» در این حالت« نه» همان کلام قاطعانه و جمله بعد از آن «پیام من» است.

اما اگر آدم منفعلی باشم، سیگار نمی‌خواهم، اما برمی‌دارم.

و اگر پرخاشگر برخورد کنم هم رفتارم ناسالم است و طرفِ مقابلم را وادار به واکنش می‌کنم.

۵- وقتی «نه» را گفتید، احتمال دارد که فرد اصرار کند. در این صورت با استفاده از تکنیک «سوزن‌گیر‌کرده» یا در اصطلاح امروز «سی‌دی‌خش‌دار»، «نه» می‌گوییم.

در این حالت کلمه و عبارت را با همان تنِ صدا مدام تکرار می‌کنیم بدون آن‌که عصبانی شویم.

پس نباید ما را از حالت آرامش خارج کنند و ما هم با آرامش و قاطع بگوییم: نه نمی‌توانم/ نه نمی‌خواهم/….

۶- ممکن است آنها سعی کنند کودک درون ما را به قلاب بیندازند مثلاً: بچه ننه‌ای یا هنوز کودکی و… ما باید بی‌توجهی کنیم و در مقابل تیرهایی که آنها می اندازند جاخالی دهیم تا آنها دست روی حساسیت‌های ما نگذارند.

۷- وقتی داریم از تکنیک سوزن‌گیر‌کرده استفاده می‌کنیم، از همان ابتدا باید زبانِ بدن ما با زبانِ کلامی‌مان هماهنگ باشد و زبانِ بدن ما پیام دیگری نرساند. مثلاً وقتی به مکان نامناسبی دعوت می‌شویم، کف دست را نشان دهیم، محکم بایستیم و بگوییم: نه جزو قواعد زندگی من است که این‌جا نروم.

اگر خودم را لوس کنم و بگویم: «نه، نمی‌شه نریم؟» زبان بدنم جواب مثبت داده است.

۸- در صورتی که فرد باز بر خواسته‌اش اصرار کرد «سکوت» کنیم. این برخورد در تلفن بیشتر جواب می‌دهد و وقتی به مدت طولانی سکوت کردیم و او گفت: «چرا ساکتی؟» بگوییم:« من هرچه توضیح می‌دهم تو حرف خودت را می‌زنی» و باز سکوت کنیم تا خسته شود.

۹- در این قسمت وقتی فرد مقابل، اصرار را ادامه داد، ما موقعیت را ترک می‌کنیم و به جایی می‌رویم که آن فرد نباشد.

۱۰-در صورتی که در هر بار ملاقات فرد مورد نظر یا دوست ما اصرار به کارهایی داشت که در برنامه زندگی سالم ما نمی‌گنجید، در رابطه‌مان با آن فرد تجدید نظر می‌کنیم. وقتی فردی مدام می‌گوید: بی‌خیال درس/ مهمانی برویم/ سیگار / قلیان و…و من هر بار باید تکنیکی به کار ببرم تا نه بگویم، پس بهتر است از این رابطه بیرون بیایم.

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:1 توسط محمد حسین|

تصاویر شگفت انگیز از دنیای زیر آب ها که تا به حال ندیده اید


28298002699396862178.jpg

تصاویر دیدنی از جانداران عجیب زیر دریا, تصاویر دیدنی از جانوران و زندگی زیر آب ها 


گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:0 توسط محمد حسین|

نعنا: معطر و درمانگر

نعناع

فرقی نمی‌کند که نعنا تازه یا خشک باشد، این سبزی معطر معجزه می‌کند. در این مطلب قصد داریم شما را با خواص نعنا و روش استفاده از آن آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

 

نعنا ضد درد است

زمانی که دچار آسیب‌دیدگی، ضربه و حتی دندان درد می‌شوید به افشره‌ی خوراکی نعنا اعتماد کنید. خاصیت خنک کنندگی این گیاه، پوست را بی حس می‌کند. نعنا همچنین التهاب را از بین برده و درد را کاهش می‌دهد.

روش مصرف

* در صورتی که دچار شوک، دردهای عضلانی، ضربه یا پیچ خوردگی شدید: 1 تا 3 قطره از افشره‌ی خوراکی نعنا فلفلی را روی محل درد زده و ماساژ دهید. هر روز حداکثر 3 مرتبه این کار را تکرار کنید.

* برای مقابله با دندان درد یا دردهای مربوط به لثه: 1 تا 2 قطره افشره‌ی خوراکی نعنا فلفلی را روی یک گوش پاک کن تمیز بچکانید و روی لثه یا اطراف دندان دردناک بزنید.

* برای مقابله با دردهای مربوط به دستگاه گوارش: 150 میلی لیتر آب جوش را روی 1 تا 2 قاشق نعنای تازه یا خشک ریخته و 10 دقیقه بجوشانید. محلول را صاف کرده و روزانه 2 تا 3 فنجان از این جوشانده میل کنید.

 

نعنا برای هضم غذا خوب است

نعنا برای هضم غذا خوب است، نفخ، آروغ و باد معده را کاهش می‌دهد، حالت تهوع و درد روده را تسکین می‌دهد.

روش مصرف

* در صورت باد معده، آروغ، نفخ: 1 تا 2 قاشق چای‌خوری برگ نعنای تازه یا خشک را با 150 میلی لیتر آب جوش مخلوط کرده و به مدت 10 تا 15 دقیقه بجوشانید. محلول را صاف کرده و بعد از غذا یک فنجان میل کنید.

* برای مقابله با حالت تهوع: روزانه 3 فنجان جوشانده‌ی نعنا (ترجیحاً بین غذا) میل کنید.

* در صورت اسهال: 3 قطره افشره‌ی خوراکی نعنا را با یک قاشق چای‌خوری عسل مخلوط کرده و بخورید. توجه داشته باشید که روزانه نباید بیش از 9 قطره از این افشره مصرف شود.

نعنا تسکین دهنده و ضد درد است و برای همین خارش و بیماری‌های دردناک پوستی را تسکین می‌دهد. مانند پسوریازیس، کهیر، زونا و غیره

کم خونی، کمبود آهن: به نعنا اعتماد کنید

کمبود آهن به خصوص در بین زنان رایج است. وجود آهن برای ساخت گلبول‌های قرمز که وظیفه‌ی حمل اکسیژن را دارند لازم و ضروری است. برای جلوگیری از کمبود آهن هر روز به غذاهایتان نعنا اضافه کنید. نعنا منبع آهن است.

روش مصرف

روزانه از نعنا به صورت نعنای تازه، خشک و جوشانده استفاده کنید. توجه داشته باشید برای اینکه آهن راحت‌تر جذب بدن شود باید به همراه آن ویتامین C مصرف کنید. برای همین نعنا را با پرتقال، کیوی و ... بخورید.

 

نعنا خارش ناشی از بیماری‌های پوستی را تسکین می‌دهد

نعنا تسکین دهنده و ضد درد است و برای همین خارش و بیماری‌های دردناک پوستی را تسکین می‌دهد. مانند پسوریازیس، کهیر، زونا و غیره.

روش استفاده

می‌توانید نعنا را در کنار داروهای پزشکی‌تان مصرف کنید. 1 تا 2 قطره افشره‌ی خوراکی نعنا فلفلی را به پمادهایی که پزشکتان تجویز کرده اضافه کنید و روی پوستتان بمالید.

آب با عرق نعنا

آیا نعنا برای قلب مفید است؟

نتایج پژوهشی که در سال 2002 در مالزی انجام گرفت نشان می‌دهد نعنا خطر ابتلا به بیماری‌ها قلبی عروقی را کاهش می‌دهد. می‌پرسید چگونه؟ نعنا اجازه نمی‌دهد که کلسترول بد خون در رگ‌ها رسوب کرده و آن‌ها را مسدود کند.

البته با اطمینان نمی‌توان این ادعا را تایید کرد اما امتحانش ضرری ندارد. توصیه می‌کنیم روزانه در تهیه غذاهایتان از نعنا استفاده کنید.

 

نعنا دوست کبد

نعنا کبد را تمیز می‌کند. در واقع نعنا باعث ترشح صفرا و تحریک عملکرد کبد شده و به این ترتیب باعث تمیز شدن آن می‌شود.

روش استفاده

150 میلی لیتر آب جوش را روی 1 تا 2 قاشق نعنای تازه یا خشک ریخته و 10 دقیقه بجوشانید. محلول را صاف کرده و روزانه 1 تا 3 فنجان و به مدت 2 هفته از این جوشانده میل کنید.

 

نعنا سردرد را تسکین می‌دهد

بررسی‌های گوناگون نشان می‌دهد که نعنا سردرد را تسکین می‌دهد.

روش استفاده

برای این کار شقیقه‌ها و پیشانی‌تان را با 1 تا 2 قطره افشره‌ی خوراکی نعنا فلفلی ماساژ دهید. اگر پوست حساسی دارید افشره را با مقداری روغن گیاهی مخلوط کنید. توجه داشته باشید که از برخورد این افشره با چشمتان خودداری کنید.

نعنا کبد را تمیز می‌کند. در واقع نعنا باعث ترشح صفرا و تحریک عملکرد کبد شده

و به این ترتیب باعث تمیز شدن آن می‌شود

آیا نعنا خواص ضدسرطانی دارد؟

نعنا از ابتلا به سرطان پیشگیری می‌کند به خاطر این که حاوی فلاوونوئیدها و رزمارینیک اسید می‌باشد. این مواد آنتی اکسیدانی از بدن در مقابل بیماری‌ها محافظت می‌کند. تغذیه‌ی متنوعی داشته باشید و نعنا را وارد برنامه‌ی غذایی خود کنید.

روش استفاده

توصیه می‌کنیم بیشتر از نعنای تازه استفاده کنید. به خاطر این که نعنای تازه حاوی آنتی اکسیدان‌های بی‌شماری است. زمانی که از جوشانده‌ی نعنا استفاده می‌کنید تنها از 75 درصد این آنتی اکسیدان‌ها بهره‌مند می‌شوید.

منتول

 

نعنا نفس شما را خوشبو می‌کند

از آن جایی که نعنا باعث بهبود هضم غذا می‌شود اجازه نمی‌دهد محتویات داخل معده بالا بیاید و برای همین امکان بوی بد دهان را کاهش می‌دهد. علاوه بر این نعنا حاوی ماده‌ای به نام منتول است که برای خوشبو کردن نفس بسیار موثر است.

روش مصرف

برای این کار می‌توانید 2 تا 3 برگ نعنای تازه را بجویید یا این که 1 قطره افشره‌ی خوراکی نعنا فلفلی را روی یک قند کوچک بچکانید و در دهانتان بگذارید.

 

توجه توجه

موارد منع مصرف: توجه داشته باشید که افشره‌ی نعنا برای کودکان، سالمندان و زنان باردار توصیه نمی‌شود. همچنین اگر شما آلرژی دارید قبل از مصرف با پزشک مشورت کنید.

نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:19 توسط محمد حسین|

10 عادت غذایی کم‌خونی‌آور

کم‌خونی فقر آهن از شایع‌ترین کم‌خونی‌هاست. بر اساس جدیدترین بررسی‌ها، مشخص شده است 20 درصد خانم‌ها، 50 درصد خانم‌های باردار و 3 درصد آقایان به اندازه کافی آهن دریافت نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود کم‌خونی ناشی از کمبود این ماده معدنی در آن‌ها بروز کند...

البته بودن در سنین رشد، ابتلا به بیماری‌هایی مانند کرون و سلیاک و خون‌ریزی‌های مکرر از عواملی هستند که زمینه بروز این مشکل را فراهم می‌کنند اما عادت‌های غلط غذایی نیز شرایط را برای ابتلا به این بیماری فراهم می‌کنند و این درست همان چیزی است که در این مطلب می‌خواهیم به آن بپردازیم.

چای

1. نوشیدن چای و قهوه:

مطالعه‌ها نشان داده‌اند نوشیدنی‌هایی مانند چای و قهوه ترکیب‌های فنولیک دارند که مانع جذب آهن در دستگاه گوارش می‌شوند.

به علاوه، در چای ترکیب دیگری به نام تانن وجود دارد که جذب این ماده معدنی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. به این دلیل توصیه می‌شود بلافاصله بعد از خوردن مواد غذایی حاوی آهن یا وعده غذایی اصلی، این نوشیدنی‌ها را میل نکنید.

 

2.زیاده‌روی در مصرف لبنیات:

حتماً با خواندن این عنوان تعجب خواهید کرد اما واقعیت آن است که کلسیم موجود در مواد غذایی مانند شیر، ماست، دوغ و پنیر وقتی با منابع غذایی حاوی آهن همراه شوند، هنگام جذب با آهن موجود رقابت می‌کنند و جذب این ماده معدنی را به حداقل ممکن می‌رسانند، بنابراین بهتر است مواد غذایی‌ای مانند ماست و دوغ را که اغلب در کنار غذا سرو می‌شوند، با غذاهای گوشتی‌ای نظیر کباب که منبع عالی آهن هستند، میل نکنید. البته این توصیه به کسانی است که بیشتر در معرض کم‌خونی ناشی از فقر آهن هستند؛ مانند کودکان و نوجوانان، زنان باردار و...

 

3.مصرف بیش از حد سویا:

سویا از مواد غذایی‌ای است که پروتئین دارد و این ترکیب مانع جذب آهن می‌شود بنابراین مصرف توأم سویا با منابع گوشتی، عادت غذایی غلطی است که زمینه کمبود این ماده مغذی را فراهم خواهد کرد. البته مشابه این موضوع در مورد غلات کامل نیز وجود دارد زیرا این مواد غذایی نیز دارای «فیتات» هستند که این ترکیب نیز مانع جذب آهن می‌شود. البته فراموش نکنید نان‌هایی که خمیرشان با جوش‌شیرین به عمل نمی‌آید، بلکه طی فرایند تخمیر تهیه می‌شوند، مقادیر بسیار کمتری فیتات دارند.

 

4.مصرف بیش از اندازه منابع اگزالاتی:

مواد غذایی‌ای مانند اسفناج، ریواس، کرفس، هویج، خیار و جعفری ترکیبی به نام اسید اگزالیک دارند که در دستگاه گوارش با عناصر دو ظرفیتی پیوند می‌خورد و از جذب آن‌ها جلوگیری می‌کند بنابراین مصرف گوشت، مرغ، ماهی و تخم مرغ به عنوان منابع آهن با سبزی‌های یاد شده شرایط بروز کم‌خونی را فراهم می‌کند.

جالب است بدانید بچه‌هایی که کم وزن هستند یا حتی زودتر از موعد به دنیا

می‌آیند، نیاز به آهن بیشتری دارند و آن‌هایی که با شیر مادر تغذیه نمی‌کنند، بیش

از دیگران در معرض کم‌خونی ناشی از فقر آهن قرار دارند

5.نخوردن منابع ویتامین C:

یکی از ویتامین‌هایی که جذب آهن را در سیستم گوارشی افزایش می‌دهد، ویتامین C است. این ماده مغذی جذب آهن را چند برابر می‌کند بنابراین مصرف منابع آهن «هم» و «غیر هم» که شامل انواع گوشت، عدس و لوبیا قرمز است، با منابع غذایی حاوی این ویتامین که شامل گوجه فرنگی، بروکلی، کلم بروکسل و انواع مرکبات است، توصیه می‌شود.

 

6.رژیم‌های غذایی گیاه‌خواری:

برخی افراد از خوردن گوشت و سایر مواد غذایی با منشاء حیوانی امتناع می‌کنند و در واقع رژیم غذایی‌شان از نوعگیاه‌خواری است و کمتر به سراغ انواع گوشت می‌روند، بنابراین خطر بروز کمبود آهن در آن‌ها بالاست. با وجودی که حذف کامل منابع آهن و دریافت این ماده مغذی از طریق مکمل توصیه نمی‌شود اما این افراد چاره‌ای ندارند جز مصرف قرص‌های آهن تا بتوانند تا حدودی نیازشان به این ماده مغذی را جبران کنند.

 

7.تغذیه نشدن با شیر مادر:

جالب است بدانید بچه‌هایی که کم وزن هستند یا حتی زودتر از موعد به دنیا می‌آیند، نیاز به آهن بیشتری دارند و آن‌هایی که با شیر مادر تغذیه نمی‌کنند، بیش از دیگران در معرض کم‌خونی ناشی از فقر آهن قرار دارند. علت این موضوع آن است که بررسی‌ها نشان داده‌اند جذب آهن موجود در شیر مادر راحت‌تر از آهن موجود در شیر خشک غنی شده است بنابراین چه بهتر که بچه‌ها حداقل تا 1 سالگی با شیر مادرشان تغذیه شوند.

 

8.نخوردن میوه‌های تازه:

میوه‌هایی مانند زردآلو، کیوی، پرتقال، لیمو و توت‌فرنگی از منابع ویتامین C هستند که توصیه می‌شود مرتب آب آن‌ها با غذا یا در میان‌وعده‌ها مصرف شود، بنابراین هر نوع بد غذایی و مصرف نکردن این مواد غذایی می‌تواند زمینه‌ساز بروز کم‌خونی باشد.

 

9.مصرف نکردن دانه‌ها و مغزها:

برخی از این مواد غذایی مانند کنجد، تخم کدو حلوایی و فندق مقادیر قابل‌ملاحظه‌ای آهن دارند که نخوردن آن‌ها در میان‌وعده‌ها و مصرف خوراکی‌هایی که در دسته تنقلات قرار می‌گیرند، می‌تواند زمینه‌ساز کم‌خونی ناشی از فقر آهن باشد.

یکی از ویتامین‌هایی که جذب آهن را در سیستم گوارشی افزایش می‌دهد، ویتامین C است. این ماده مغذی جذب آهن را چند برابر می‌کند

جالب است بدانید در 100 گرم کنجد، 10 میلی‌گرم آهن و در 100 گرم فندق، 6 میلی‌گرم آهن «غیرهم» وجود دارد که البته چرب بودن آن‌ها انرژی فراوانی را به بدن می‌رساند بنابراین کسانی که اضافه وزن دارند، باید در مصرف این منابع غذایی حد اعتدال را رعایت کنند (روزانه یک قاشق غذا خوری تخم کدو یا کنجد بخورند و 7 عدد فندق) زیرا این مقادیر، معادل یک واحد چربی است و 45 کیلوکالری انرژی دارد. البته نباید فراموش کرد که آهن این مواد غذایی 2 تا 3 برابر کمتر از منابع حیوانی قابل‌جذب است اما می‌توان با همراه کردن میوه‌های غنی از ویتامین C، جذب آن‌ها را نیز افزایش داد.

 

10 نخوردن جگر:

جگر از مواد غذایی، غنی از ویتامین‌های گروه B به خصوص B6 و B2 است و بررسی‌ها نشان داده‌اند کمبود آن‌ها باعث کاهش جذب آهن می‌شود. البته این موضوع در مورد ویتامین A نیز صادق است بنابراین داشتن یک برنامه غذایی حاوی تمام گروه‌ها می‌تواند از کمبودهای احتمالی پیشگیری کند.

نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:17 توسط محمد حسین|

آیا تواضع موجب احساس حقارت می شود؟

غرور

کم نیستند افرادی که در تعاملات اجتماعی و دید و بازدیدهای فامیلی و خانوادگی به منظور پرهیز از زیر سؤال رفتن و گرفتار آمدن در رذیله خود کم بینی و حقارت، به رذیله دیگری یعنی خود برتر بینی و تکبر مبتلا شده و به نوعی از چاله به چاه می افتند. برای نجات از چرخه معیوب فوق مطالب مجمل ذیل را با هم مرور می کنیم  .

 

تعریف  فروتنی

"تواضع، عبارت است از شکست نفسی که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و لازمه آن، رفتار و گفتاری است که دلالت بر احترام دیگران می کند."(ملا احمد نراقی، معراج السعاده، ص300)

اصلی ترین شاخص تواضع و وجه تمایز آن با خود کم بینی و ذلت از یکسو و غرور و خود برتر بینی از سوی دیگر را در این حدیث بسیار ارزشمند از امیر مؤمنان علی (علیه السلام) می خوانیم که فرمودند: با دیگران به همان گونه رفتار کن که می پسندی با تو رفتار کنند.

خودنمایی، خود آرایی، تجمل گرایی، تظاهر به داشته های مادی، تکیه و تأکید به مقام و موقعیت اجتماعی، شغلی، از جمله نمادها و نمودهایی است که اغلب از سوی افراد متکبر و خود برتربین علیه اطرافیان بکار گرفته می شود.

ساده زیستی، پیشی گرفتن در سلام، معاشرت با خویشان و همسایگانی که از موقعیت مالی چندان مناسبی برخوردار نیستند، گشاده رویی در تعامل با دیگران، پرهیز از ابراز وجود و اظهار نظرهای آغشته به فضل فروشی بخصوص در برابر بزرگترها، والدین، اساتید، و معلمان خود، از مؤلفه های ممتاز افراد متواضع و فروتن می باشند.

عدم تحسین و تکریم دیگران : یکی دیگر از نشانه های تکبر و خود برتربینی و احساس حقارت است. افراد متواضع و مؤمن، هرگاه موفقیت، فضیلت، دانش و توانایی های علمی، هنری، اجتماعی و ورزشی و... را در دیگران می بینند. آنان را تشویق، تحسین و تکریم می کنند.

ارتباط کلامی و محبت آمیز با همسر و فرزندان انجام بعضی از کارهای داخل منزل از سوی آقایان، تعظیم و تکریم والدین خود و همسر، بازی با کودکان از دیگر نشانه های تواضع است

توقع نداشتن از دیگران: از جمله نشانه های دیگر افراد متواضع و فروتن می باشد. اینکه به جهت خدمت، عبادت، مساعدتی را در حق دیگران انجام دهیم و انتظار داشته باشیم ما را مورد تحسین و ستایش قرار دهند، از بدترین رذایل و گرفتاریهای اخلاقی و روانی است و از اصلی ترین موانع رسیدن به مقام زیبای تواضع و فروتنی است.

به رخ کشیدن مدرک، منصب، مرکب و مسکن معاشرت با ثروتمندان و سرمایه سالاران و اهل معصیت از بدترین و شفاف ترین نشانه های تکبر و خود بزرگ بینی می باشند که مانع ایجاد و تقویت فضیلت ممتاز تواضع و فروتنی به شمار می آیند.

تمسخر و تحقیر دیگران: نیش و کنایه در سخنان، تعریف و تفصیل موفقیت های مادی و غیرمادی خود و اعضای خانواده، علائم دیگری از عدم تواضع و فروتنی به شمار می آیند.

ارتباط کلامی و محبت آمیز با همسر و فرزندان انجام بعضی از کارهای داخل منزل از سوی آقایان، تعظیم و تکریم والدین خود و همسر، بازی با کودکان از دیگر نشانه های تواضع است.

تئوری، تمرین و تکرار در بستر تحقق تئوری اصلی ترین فرآیند رسیدن به مقام زیبای تواضع است. آنچه گفته شد را اجمالی از تئوری و راههای رسیدن به تواضع بدانیم و همه روزه به آنها بیندیشیم و تمرکز ذهنی و تمرین عملی داشته باشیم تا این صفت بارز اخلاقی را در خود و اطرافیانمان تقویت کنیم.

عمل به تکالیف شرعی می بایست مورد تأکید قرار گیرد و تواضع و خشوع و خضوع در برابر خالق هستی مهمترین پیش نیاز تواضع در برابر مخلوق خدا می باشد که همواره با عنایت به مطالب مذکور پاسخ سؤال آغازین این مقاله به روشنی تبیین می شود که: تواضع نه تنها موجب احساس حقارت و خود کم بینی نمی شود، بلکه باعث سربلندی، اعتماد به نفس، آرامش و عزت و کرامت می گردد.

نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:14 توسط محمد حسین|

تصاویری دل انگیز و زیبا از طبیعت رویایی در بهار1-(17).jpg

عكس هایی زیبا و دیدنی مناظر طبیعی و آرامش بخش در فصل بهار


 

تصاویری دل انگیز و زیبا از طبیعت رویایی 
 
نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:13 توسط محمد حسین|

پرندگان رنگارنگ


1229.jpg
 

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان
 

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

تصاویر زیبائی از هارمونی رنگها در پرندگان

نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:11 توسط محمد حسین|

دلت پاک باشه

521871108721122322513358823301098390113.gif

کلام امیر کلام(1)

 

قال علی علیه السلام:

«اَلایمان مَعْرِفَة بِالقَلْب وَ اِقْرارٌ باللِّسان وَعَمَل بِالاَرْكان»

ایمان حقیقی و راستین، عبارت است از:

1) شناخت و معرفت قلبی، 2) اظهار و اقرار زبانی، 3) عمل و رفتار جسمی

 

* * * * *

آیا از خود پرسیده اید كه ایمان چیست؟ یا از دیگری، پاسخ چنین پرسشی را خواسته اید؟

كسانی هستند كه گمان می كنند «ایمان»، صرفاً همان باور و قبول درونی و قلبی است و اگر كسی ایمان خود را اظهار و ابراز نكند یا نسبت به رفتار و عملی كه اسلام دستور داده است، بی تفاوت و بی اعتنا باشد، باز هم ایمان او، ایمان قابل قبولی است. برخی افراد پا را از این فراتر نهاده، بر این تصورِ باطل اند كه اظهار و ابراز ایمان «تظاهر» است و می پندارند كه اساساً باید ایمان را «پنهان» داشت تا «ریا» نشود! بعضی نیز «عمل» را بی ‌بها می دانند و شعارشان این است كه«قلب باید پاك‌ باشد»! حرف‌ درستی كه از آن نابجا بهره ‌برداری می شود!

خوب است از پیشوای مومنان و پیشتاز راه ایمان، امام علی بن ابیطالب علیه السلام، پاسخ این پرسش را طلب كنیم و از محضر آن حضرت سوال كنیم كه ایمان چیست؟

امام علی علیه السلام پاسخ می دهند كه: ایمان راستین و سعادت بخش، بر سه پایه وستون استوار است و مركب از سه بخش می باشد:

 

1) مَعْرِفَة بِالقَلْب:

شناخت و آگاهی، امّا نه شناخت ذهنی صِرف‌، بلكه شناخت قلبی و درونی. همان كه باور و عقیده را تشكیل می دهد. معرفت به حقیقت هستی و هستی بخش جهان، و نیز معرفت به منتهی و هدف‌ هستی انسان كه همان رجوع به سوی خدا و زندگی ابدی است، و نیز معرفت به راهی كه ‌می توان به آن سعادت و حیات جاودان دست یافت و معرفت به راهنمایان و رهروان و رهبران این مسیر. معرفتی قلبی، عمیق‌، ریشه دار و درونی. این معرفت، مبنا و زیر ساخت ایمان راستین است. ایمان بدون معرفت، ایمان نیست، بلكه ادّعای بی ‌محتوی و قالب بی روحی است كه هرگز انسان را به سرچشمه حیات و هدایت نمی رساند.

این معرفت، از راه تلاش و كوشش علمی و عملی بدست می آید و تقویت می شود. با مطالعه و تحقیق‌، پرسش و پژوهش و مجاهدت و تلاش علمی، باید به زمینه های دسترسی به این معرفت دست یافت، اما این تلاش علمی مقدمه ‌است، و ارتباط معنوی و قلبی كه انسان با خدا پیدا می كند، ارادت و محبت ورزی به اولیاء الهی، عبادت و توسل و ذكر و دعا، این معرفت را طراوت و تاثیر می بخشد، و نهایتاً تقوای الهی و عمل به دستورات اسلام، و التزام عملی به مقتضای ایمان، ریشه داری و تعمیق‌ معرفت قلبی را در پی خواهد داشت.

آری، معرفت راستین و عمیق‌ نوری است كه خداوند در دل بنده ‌اش می ‌تاباند، اما آنچه مهم است، این است كه بخواهیم به این نور دست یابیم و در حدّ توان برای رسیدن بدان تلاش هم داشته باشیم.

 

2) وَاِقْرارٌ بِاللِّسان:

اظهار و اقرار به ایمان به وسیله زبان، نیز بخشی از ایمان حقیقی است. مومنان هرگز ایمان خود را در شرایط عادی پنهان ‌نمی كنند، زیرا ایمان، نوری است كه آنگاه كه بر زبان جاری می شود محیط ‌پیرامون را نورانی می كند و برای خودِ شخص مومن، چنین محیط نورانی، پیمودن مسیر هدایت و ایمان را آسان و فراهم می سازد. این اقرار، نه تنها در گفتن و تكرار كلمات طیبه «اشهد ان لا اله الا الله وَحْدَه لا شریك‌ له» «و اشهد ان محمداً عبده و رسوله» تجلی می كند، بلكه در عبادت زبانی، ذكرِ خدا، یادآوری عَلَم ها و علامت ‌های هدایت الهی، و دعوت دیگران به خیر و سعادت و هدایت نیز ظهور و بروز می یابد.

آری! در برخی شرایط اظهار و ابراز ایمان با زبان، بزرگترین مجاهدت و موثرترین عملی است كه یك‌ مومن واقعی می تواند انجام دهد. هرگز اینگونه نیست كه اظهار ایمان، تظاهر و ریا باشد، البته این اظهار و اقرار، به عنوان یك‌ عمل الهی و برای تقرب به خدا باید انجام شود.

 

3) وَعَمل بِالاَرْكان:

عمل و رفتار با جوارح و اعضای بدن، سومین بخش ‌از ایمان است كه بدون آن، ایمان كامل و حقیقی، تحقق‌ نمی یابد. عمل صالح ‌ِخالص و در راه رضای خدا، لازمه تفكیك ‌ناپذیر ایمان است. البته اگر معرفت ‌ِقلبی و باور حقیقی در كسی بوجود آید، عمل و رفتارِ وی خود به خود تحت ‌تاثیر آن قرار می گیرد و از «قلب پاك‌ و مومن» جز عمل شایسته و رفتار مومنانه سر نمی زند. این یك‌ اشتباه بزرگ و مغالطه فاحش است كه كسی به ‌بهانه قلب پاكی كه ادعا می كند، از انجام اعمال شایسته خود را محروم بدارد و رفتار او ادعایش را تایید ننماید. چگونه ممكن است كسی معرفت قلبی به خدا و آخرت و رسول و ائمه علیه السلام داشته باشد، امّا نسبت به نماز و انفاق‌ و خدمت به خلق‌ و تبلیغ و ترویج دین خدا و... اهتمامی نداشته باشد؟ چگونه پذیرفتنی است كه كسی به بهشت و دوزخ الهی باور عمیق‌ داشته باشد و از او ظلم و دروغ و عهدشكنی و خیانت و... سر بزند؟ چگونه می توان باور كرد كه كسی به ‌خاندان پیامبر اكرم صل الله علیه و آله به راستی ‌باور داشته باشد، لكن رفتار و عمل خود را در مسیرِ ارشادات و دستورات آن بزرگواران تنظیم نكند؟!

در آیات فراوانی از قرآن كریم، ایمان و عمل صالح توام با یكدیگر به عنوان تنها عامل نجات ‌بخش و حیات آفرین، معرفی شده اند، و «اقرار به لسان» هم در حقیقت عملی است كه برعهده زبان نهاده شده است.

معرفت قلبی، اقرار و اظهار زبانی و عمل و رفتار شایسته سه بخش اصلی و تفكیك‌ناپذیر «ایمان حقیقی» هستند.

                                                                                                                                                          ادامه دارد ...

* * * * *

منبع:

ذوعلم، علی، کتاب چهل گام، با اندکی تصرف

نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:9 توسط محمد حسین|

برای تسكین خستگی چشم ناشی از كار با رایانه، چه باید کرد؟

برای تسكین خستگی چشم ناشی از كار با رایانه، چه باید کرد؟
درمان و آموزش پزشكی اعلام كرد: ممكن است خستگی چشم ناشی از كار با رایانه تاثیر دایمی بر روی بینایی نداشته باشد، ...

بسیاری از كاربران رایانه‌ای به اندازه كافی پلك نمی‌زنند و این امر منجر به خشك شدن چشم و مشكلات دیگری می‌شود.

 مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعلام كرد: ممكن است خستگی چشم ناشی از كار با رایانه تاثیر دایمی بر روی بینایی نداشته باشد، اما بدون شك مخرب و كاملا نامطلوب و ناخوشایند است و برای جلوگیری از این امر افراد باید در طول روز با تمركز بر روی هر چیز دیگری به جز صفحه رایانه چشم‌ها را در حالت استراحت و آرامش قرار دهند.

كاربران باید سعی كنند محل خود را تغییر داده و هر دو ساعت یك بار از جای خود برخاسته و كمی راه بروند و چنانچه امكان دارد برای چند لحظه به صندلی تكیه داده و چشم‌هایشان را ببندند.

براساس این گزارش، استفاده از عینك مناسب یكی دیگر از راهكارهای مقابله با خستگی چشم ناشی از كار با رایانه است و اگر از عینك یا لنز استفاده می‌كنند نیز باید مطمئن شوند كه عدسی آن برای كار با رایانه مناسب باشد
نوشته شده در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:31 توسط محمد حسین|

نحوه توسل به حضرت زهرا(علیهاالسلام)

20110503112312304_hazrat fatmeh-06.jpg


برای توسل به حضرت فاطمه(علیهاالسلام) نماز و زیاراتی ذکر شده است که با انجام آنها می توان گام هایی را در جهت نزدیک شدن به حضرت برداشت.

  

نماز حضرت زهرا(علیهاالسلام)

نماز حضرت زهرا(علیهاالسلام) دو ركعت است؛ بدین صورت كه در ركعت اول بعد از حمد 100 مرتبه سوره قدر و در ركعت دوم بعد از حمد 100 مرتبه سوره توحید خوانده مى‏شود. (1)

 

نماز استغاثه به حضرت زهرا (علیهاالسلام)

در مفاتیح الجنان روایت ‏شده است كه: هر گاه حاجتى دارى دو ركعت نماز به جاى آور و پس از سلام سه مرتبه تكبیر بگو و پس از آن تسبیحات حضرت فاطمه(علیهاالسلام) را بگو، آنگاه به سجده برو و صد مرتبه بگو: «یا مولاتى یا فاطمةُ اغیثینى‏» ، سپس جانب راست صورت را بر زمین(مُهر) بگذار و همان ذكر را صد مرتبه بگو، سپس جانب چپ صورت را بر زمین(مُهر) بگذار و صد مرتبه همان ذكر را بگو و حاجت ‏خود را بخواه، به خواست ‏خداوند حاجتت ‏برآورده مى‏شود. (2)

 

زیارت حضرت فاطمه(علیهاالسلام)

قال رسول الله صلى الله علیه و آله:

«من زار فاطمة فكانما زارنى و من زار على بن ابیطالب فكانما زار فاطمة؛ هر كس فاطمه را زیارت كند مثل این است كه مرا زیارت كرده و هر كس على بن ابیطالب را زیارت كند مانند آن است كه فاطمه را زیارت كرده است.»(3)

همچنین راوایت شده است: «قالت فاطمة: قال ابى و هو ذا حى: من سلم على و علیك ثلاثة ایام فله الجنة . قلت لها: ذا فى حیاته و حیاتك او بعد موته و موتك؟ قالت: فى حیاتنا و بعد موتنا؛ فاطمه(علیهاالسلام) فرمودند: پدرم آن زمان كه در قید حیات بود [به من] فرمود: هر كس سه روز بر من و تو سلام كند، بهشت ‏براى اوست. به حضرت [زهرا علیهاالسلام] گفتم: این مسئله در زمان حیات پیامبر و شما یا بعد از مرگتان است؟ حضرت زهرا (علیهاالسلام) فرمودند: در حیات و ممات ما.» (4)

امام جواد( علیه السلام) هر روز هنگام ظهر به مسجد رسول الله (صلى الله علیه و آله) رفته و پس از سلام و صلوات بر رسول خدا (صلى الله علیه و آله)، به سراغ خانه مادرش حضرت زهرا( علیهاالسلام) كه در همان نزدیكى قبر پیامبر(صلى الله علیه و آله) است مى‏رفت و كفشها را در آورده و با نهایت ادب و خضوع، داخل خانه شده و در آنجا نماز و دعا مى‏خواند و دقایقى طولانى به عبادت مشغول مى‏شد و هرگز دیده نشد به زیارت رسول اکرم(صلى الله علیه و آله) برود و سراغ مادرش را نگیرد. (5)

 

روز زیارت مخصوص حضرت زهرا(علیهاالسلام)

در روایات، هر یك از روزهاى هفته و ساعات شبانه روز به نام یكى از معصومین( علیهم السلام) نامگذارى شده و براى هر روز و هر هفته با توجه به همین نامگذاری ها، ادعیه و اعمالى بیان شده است .

از بین روزهاى هفته، روز یكشنبه متعلق به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا (علیهماالسلام) مى‏باشد و از بین ساعات شبانه روز، ساعت آخر شب؛ نزدیك اذان صبح، متعلق به فاطمه زهرا(علیهاالسلام) مى‏باشد. زیارت مخصوص حضرت زهرا (علیهاالسلام) در روز یكشنبه چنین است:

«السلام علیك یا ممتحنة امتحنك الذى خلقك قبل ان یخلقك لما امتحنك به صابرة و نحن لك اولیاء مصدقون و لكل ما اتى به ابوك صلى الله علیه و آله و اتى به وصیه علیه السلام مسلمون و نحن نسئلك اللهم اذ كنا مصدقین لهم ان تلحقنا بتصدیقنا بالدرجة العالیة لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولایتهم علیهم السلام.» (6)

 

پی نوشت ها:

1- مفاتیح الجنان، انتشارات فاطمة الزهرا، ص‏67 .

2- همان، ص‏423 .

3- بحارالانوار، ج‏43، ص‏58 .

4- چشمه در بستر، ص‏318 .

5- كشف الیقین، علامه حلى، ص‏354 .

6- مفاتیح الجنان، انتشارات فاطمة الزهرا، قم، ص‏91

نوشته شده در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:22 توسط محمد حسین|

زیارت نامه ی حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها

 

و صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمة اغیثینی


 

90537625841444592914.gif
یَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِیَاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ 

وَ أَتَى (أَتَانَا) بِهِ وَصِیُّهُ‏  فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلاَّ أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوِلاَیَتِكِ‏ 

اَلسَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ نَبِیِّ اللَّهِ‏ السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ حَبِیبِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ خَلِیلِ اللَّهِ‏ السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ صَفِیِّ اللَّهِ

السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ أَمِینِ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ‏ السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ‏

السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا سَیِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ‏ السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا زَوْجَةَ وَلِیِّ اللَّهِ وَ خَیْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ‏

السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا أُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 


السَّلاَمُ عَلَیْكِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَةُ الشَّهِیدَةُ

السَّلاَمُ عَلَیْكِ أَیَّتُهَا الرَّضِیَّةُ الْمَرْضِیَّةُ السَّلاَمُ عَلَیْكِ أَیَّتُهَا الْفَاضِلَةُ الزَّكِیَّةُ السَّلاَمُ عَلَیْكِ أَیَّتُهَا الْحَوْرَاءُ الْإِنْسِیَّةُ 

السَّلاَمُ عَلَیْكِ أَیَّتُهَا التَّقِیَّةُ النَّقِیَّةُ السَّلاَمُ عَلَیْكِ أَیَّتُهَا الْمُحَدَّثَةُ الْعَلِیمَةُ

السَّلاَمُ عَلَیْكِ أَیَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ الْمَغْصُوبَةُ 

السَّلاَمُ عَلَیْكِ أَیَّتُهَا الْمُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُورَةُ 

السَّلاَمُ عَلَیْكِ یَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْكِ وَ عَلَى رُوحِكِ وَ بَدَنِكِ‏
أَشْهَدُ أَنَّكِ مَضَیْتِ عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّكِ وَ أَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ‏

وَ مَنْ جَفَاكِ فَقَدْ جَفَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ‏

وَ مَنْ آذَاكِ فَقَدْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ‏

وَ مَنْ وَصَلَكِ فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ‏

وَ مَنْ قَطَعَكِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ‏

لِأَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنْهُ وَ رُوحُهُ الَّذِی بَیْنَ جَنْبَیْهِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ‏

أُشْهِدُ اللَّهَ وَ رُسُلَهُ وَ مَلاَئِكَتَهُ أَنِّی رَاضٍ عَمَّنْ رَضِیتِ عَنْهُ سَاخِطٌ عَلَى مَنْ سَخِطْتِ عَلَیْهِ‏

مُتَبَرِّئٌ مِمَّنْ تَبَرَّأْتِ مِنْهُ مُوَالٍ لِمَنْ وَالَیْتِ مُعَادٍ لِمَنْ عَادَیْتِ‏ مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ مُحِبٌّ لِمَنْ أَحْبَبْتِ وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِیداً وَ حَسِیباً وَ جَازِیاً وَ مُثِیباً
 ترجمه زیارت حضرت فاطمه زهراء   ( سلام الله علیها )اى آن که خدایى که تو را خلق کرد پیش از خلقت بیازمود و در آن آزمایش بر هر گونه بلا و مصیبت تو را شکیبا و بردبار گردانید.

و ما چنین پنداریم که دوستان شما هستیم و مقام بزرگى شما را تصدیق مى‏کنیم و بر هر دستور و تعلیمات الهى که پدر شما و وصیّش که درود حق بر او و آلش باد براى ما آورد صبور و مطیع خواهیم بود

پس ما درخواست مى‏کنیم هرگاه که مصدق و مؤمن به شما هستیم که ما را بواسطه این تصدیق به رسول و وصیش خدا به شما ملحق فرماید.

تا به ما مژده رسد که بواسطه دوستى شما ما را از گناهان پاک سازد

سلام بر تو اى دختر رسول خدا سلام بر تو اى دختر پیغمبر خدا.

سلام بر تو اى دختر حبیب خدا سلام بر تو اى دختر دوست خاص خدا.

سلام بر تو اى دختر بنده خالص خدا سلام بر تو اى دختر امین خدا سلام بر تو اى دختر بهترین خلق خدا .

سلام بر تو اى دختر بهترین پیغمبران و رسولان و فرشتگان خدا .

سلام بر تو اى دختر بهترین خلق سلام بر تو اى سیده زنان عالم از اولین و آخرین.

سلام بر تو اى زوجه ولى خدا (امیر المؤمنین) و بهترین تمام خلق بعد از رسول خدا.

سلام بر تو اى مادر حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت.

سلام بر تو اى صدیقه طاهره که به راه دین شهید گردیدى.

سلام بر تو اى آنکه خدا از تو خوشنود و تو از خدا خوشنودى.

سلام بر تو اى صاحب فضیلت‏و پاکیزه صفات سلام بر تو اى انسیه حوراء.

سلام بر تو اى ذات متقى پاک گوهر سلام بر تو اى آنکه به الهام خدا دانا بودى.

سلام بر تو اى مظلوم (و داراى عصمت) که حق تو را غصب کردند.

سلام بر تو اى ستم کشیده و مقهور دشمنان دین.

سلام بر تو اى فاطمه دختر رسول خدا و رحمت و برکات حق بر تو باد.

درود خدا بر تو و بر جسم و جان تو باد. گواهى مى‏دهم که چون تو از جهان رفتى با مقام یقین و دلیل روشن از جانب پروردگار بودى و هر که تو را مسرور و شاد ساخته.

رسول خدا که درود خدا بر او و آلش باد را شاد ساخته و هر که در حق تو جفا و ظلم کرد به رسول خدا که درود خدا بر او و آلش باد ظلم و جفا کرده.

و هر که تو را آزرده کرد رسول خدا که درود خدا بر او و آلش باد را آزرده است.

و هر که به تو پیوست به رسول خدا که درود خدا بر او و آلش باد پیوسته.

و هر که از تو بریده از رسول خدا که درود خدا بر او و آلش باد بریده است.

زیرا تو پاره تن پیغمبر و روح مقدس آن بزرگوارى خدا را گواه مى‏گیرم و رسول او و فرشتگان را که من از آن کس راضیم که شما از او راضى هستید و خشمگینم از هر که شما از او خشمگین هستید.

بیزارم از آنکه شما از او بیزارید دوستم با آن که شما با او دوستید و دشمنم با هر که شما با او دشمنید.

ناراضیم از هر که شما از او ناراضى هستید و محبوب من است هر که محبوب شماست و بر صدق گواهى من خدا کافى است.

که گواه و محاسب و جزا دهنده و ثواب بخشنده است.

خدا را گواه مى‏گیرم و پیغمبران و فرشتگان را خدا را گواه مى‏گیرم و فرشتگان را که من دوستم با دوستان شما و دشمنم با دشمنان شما و با هر که محاربه کند با شما محاربم.

من اى مولاى من به مقام عصمت و عظمت تو و پدر بزرگوارت و شوهر و فرزندانت که پیشوایان دین منند یقین دارم.

و به ولایت و امامت شما ایمان دارم و ملتزم اطاعت شما هستم.

گواهى مى‏دهم که دین همان است که آنها راست و حکم خدا همان حکم است که آنها کنند و آنها حکم خدا را البته به خلق رسانیدند.

و امت را به راه خدا به طریق حکمت و برهان و پند و اندرز نیکو دعوت کردند و از ملامت لائمان نیندیشیدند.

و درود بر تو و بر پدر بزرگوار و شوهر و ذریه و فرزندانت که امامان پاک گوهرند اى پروردگار درود فرست بر محمد (ص) و اهل بیتش و درود فرست بر بتول طاهره و صدیقه معصومه باتقواى پاکیزه روح که از خدا راضى است و خدا از او راضى است پاک گوهر با رشد و هدایت و مظلوم و مقهور امت که حقش را غصب و ارثش را منع کردند و استخوان پهلویش را شکستند و به شوهرش ستم نمودند و فرزندش را شهید کردند.

اى خدا فاطمه دخت رسول توست و پاره تن و باطن قلب و جگر گوشه پیغمبر توست.

تحیت و درود از توبر او باد و او تحفه گرانبهاى توست که خاصه به وصى رسولت اعطا فرمودى و حبیب حضرت مصطفى و قرین حضرت مرتضى و بزرگ زنان عالم و بشارت دهنده اولیاء و ملازم ورع و زهد. و سیب باغ فردوس و بهشت خلد تو مولدش را به شرف زنان بهشتى شرافت دادى و انوار ائمه طاهرین را از نسل پاک او مقرر داشتى و در برابرش پرده نبوت را بیاویختى.

پروردگارا درود فرست بر او درودى که مقامش نزد تو بیفزاید و نزد تو شرافت یابد و از مقام رضا و خشنودیت منزلت گیرد از ما تحیت و سلام به روح پاک آن بزرگوار برسان و بواسطه دوستى و محبت او ما را فضل و احسان و رحمت و مغفرت کرامت فرما که تو اى خدا داراى مقام عفو با لطف و کرامتى.

نوشته شده در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:21 توسط محمد حسین|

چرا فاطمه نامیده شد؟

 

حضرت فاطمه

از اخبارى كه در علت نامگذارى حضرت فاطمه(سلام‏الله‏علیها) به اسامى «فاطمه» و «بتول» وارد شده است مى‏توان استفاده كرد. فاطمه اسمى است كه از اسماء حق تبارك و تعالى مشتق گردیده، و بر عرش و جنت چنین نوشته شده است: «انا الفاطر و هذه فاطمه».

در كتاب ذخائر العقبى مى‏خوانیم:

«قال رسول‏الله(صل اللَه علیه و آله و سلم) لفاطمة: یا فاطمه تدرین لم سمیت فاطمة؟ قال على: یا رسول‏الله لم سمیت فاطمة؟ قال: ان الله عز و جل قد فطمها و ذریتها عن النار یوم القیامة.»1

«پیامبر اكرم به فاطمه فرمود: آیا مى‌دانى چرا اسم ترا فاطمه نهاده‏اند؟ على عرض كرد: یا رسول‏الله خودتان بفرمایید سبب این تسمیه چیست. پیامبر اكرم فرمود: سبب این است كه خداى تعالى فاطمه و شیعیان او را از آتش روز قیامت منقطع و دور نگه داشته است.»

روایت مذكور را محب‏الدین طبرى در ذخائرالعقبى از ابن‏عساكر نقل كرده است و اضافه مى‏كند كه این حدیث را امام على بن موسى الرضا(علیهماالسلام) نیز در مسند خود ذكر كرده است. محب‏الدین طبرى مى‏گوید حضرت رضا در كتاب مسندش چنین مى‏فرماید:

«ان رسول‏الله صلى الله علیه و آله و سلم قال: ان عز و جل فطم ابنتى فاطمه و ولدها و من احبهم من النار فلذلك سمیت فاطمه.»2

«پیامبر اكرم فرمود: به درستی كه خداى تبارك و تعالى دخترم فاطمه و فرزندانش را و هر كسى را كه آنان را دوست بدارد از آتش منقطع و دور گردانیده است و از این جهت است كه او را فاطمه نامیده‏اند.»

علاوه بر دانشمندانى كه نامشان برده شد، جمعى دیگر از علماء نیز این روایت را در كتابهاى خود آورده‏اند، از جمله عبیدى مالكى 3 در عمدة التحقیق این مطلب را ذكر كرده است. 4

قسطلانى كه یكى از دانشمندان بزرگ عامه است در مواهب اللدنیه چنین نقل مى‏كند:

«روى النسائى و الخطیب مرفوعا: (انما سمیت فاطمه لان اللَّه فطمها و محبیها عن النار).5

و (سمیت بتولا لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا و دینا و حسبا. و قیل لانقطاعها عن الدنیا الى اللَّه تبارك و تعالى) قاله ابن الاثیر».6

«نسائى و خطیب بغدادى از پیامبر روایت كرده‏اند كه فرمود: (فاطمه به این دلیل فاطمه نامیده شده كه خداى تبارك و تعالى او را و دوستانش را از آتش منقطع و دور گردانیده است)؛ و ابن اثیر مى‏گوید: (او را بتول نامیده‏اند، زیرا از نظر تدین و فضیلت و اصالت از تمام زنان عصر خویش جدا و ممتاز بوده است؛ همچنین گفته شده كه تسمیه‏ى او به بتول به این دلیل است: كه فاطمه دل از دنیا گسسته و به خداى خویش پیوسته است)».

هر یك از نامهاى حضرت فاطمه (سلام‏الله‏علیها) رمز و سرّى دارد كه در اخبار وارد است، چرا فاطمه‏اش نامیده‏اند؟ چرا او را بتول گفته‏اند، و چرا اسمش را عذرا نهاده‏اند؟

چنانكه گفته شد «فاطمه» و «بتول» در حقیقت هر دو یك معنى دارند كه به فرمایش پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله و سلم) حاكى از این است كه حضرت فاطمه و فرزندش و شیعیان او در روز قیامت از آتش منقطع و دورند.

خدا ما را نیز از شیعیان فاطمه(سلام‏الله‏علیها) قرار بدهد. ان‏شاءالله.

1ـ ذخائرالعقبى ص 26، ینابیع الموده ص 194، ارحج المطالب ص 24، 263، 445. نسائى و خطیب بغدادى روایت مى‏كنند كه پیامبر فرمود: «ان ابنتى فاطمه حوراء آدمیه، لم تحض و لم تطمث، انما سماها فاطمه لان اللَّه فطمها و محبیها عن النار». (الصواعق المحرقه ص 245، كنز العمال ج 12/ 109/ ح 34226).

2ـ ذخائرالعقبى ص 26، ینابیع الموده ص 194، ارجح المطالب ص 445 263 24.

3ـ ابراهیم بن عامر على عبیدى مصرى مالكى متوفاى 1091 هجرى. وى داراى تالیفات متعددى است كه یكى از آنها كتاب «عمده التحقیق فى بشائر آل‏الصدیق» مى‏باشد. (ایضاح المكنون ج 1/ 52، هدیه العارفین ج 1/ 33، معجم المولفین ج 1/ 33).

4ـ عبیدى این روایت را عینا از كتاب ذخائرالعقبى نقل مى‏نماید. (عمده التحقیق ص 15، ذخائرالعقبى ص 26). همچنین دیلمى نقل مى‏كند كه پیامبر فرمود: «انما سمیت ابنتى فاطمه لان اللَّه فطمها و محبیها عن النار». (فردوس الاخبار ج 1/ 426/ 1395، الصواعق المحرقه ص 235).

5ـ المواهب اللدنیه ج 1/ 394. همچنین مراجعه بفرمایید به: الصواعق المحرقه ص 245، فرائد السمطین ج 2/ 48، 57، 58/ ح 379، 384، كنز العمال ج 12/ 109/ ح 34226.

6ـ المواهب اللدنیه ج 1/ 394، 395. همچنین مراجعه بفرمایید به النهایه- ذیل كلمه‏ى «بتل»- ج 1/ 94.

نوشته شده در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:17 توسط محمد حسین|

پاداش خواندن آیة الکرسی

 

90731772411991162141605015725513316084131.gif


رسول خدا(صلی الله علیه و آ له و سلم) فرمودند: "هر کس آیة الکرسی را به دنبال هر نماز واجبی بخواند، تنها مانع او برای ورود به بهشت مرگ است و مواظبت بر آن نمی‌کند مگر صد یقین و عابدین و هر کس که آن را بخواند هنگام خواب خداوند او و همسایه ی او و همسایه‌ی همسایه‌ی او را حفظ می‌کند ."

روایت دیگری عبدالله بن عمر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آ له و سلم) نقل کرده که ایشان فرمودند: "هر کس آیة الکرسی را بعد از هر نماز واجب بخواند، خداوند خود او را قبض روح می‌کند و آن شخص مثل کسی است که همراه پیغمبران جهاد کرده تا به شهادت برسد." امام صادق (علیه‌السلام ) می‌فرمایند: "هر کس آیة الکرسی را یک مرتبه بخواند، خداوند هزار سختی دنیا و هزار سختی آخرت را از او برمی دارد. آسان‌ترین سختی دنیا فقر و آسان‌ترین سختی آخرت، عذاب قبر است که از او برمی دارد."

 

برای دور کردن شیطان در هر مکان

هر کس بعد از هر نماز آیة الکرسی بخواند از مکر شیطان و وسوسه‌های آن در امان خواهد بود .


در روایت است که امام صادق(علیه السلام) به حالت چهار زانو در مجلسی نشسته بود و پای راست خود را بر روی ران پای چپ قرار داده بود, در این هنگام مردی گفت فدایت شوم این نوع نشستن مکروه است. حضرت فرمودند: نه این چنین نیست, بلکه این سخنی است که یهودی‌ها می‌گویند.

آن‌ها می‌گویند: «هنگامی که خدای متعال آسمان‌ها و زمین را آفرید و به عرش مسلط گشت,به این صورت نشست تا استراحت نماید.»

خدای متعال هم این آیه را در ردّ کلام باطل آن‌ها فرمود که: «الله ُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ» تا «هُوَ العَلیّ العَظیم» و امام صادق علیه السلام در همان حالت که نشسته بود باقی ماند.

نوشته شده در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:16 توسط محمد حسین|

ذکری که معجزه می کند!

 

شما هم حكایت های بسیاری درباره آیه مشهور «وجعلنا من بین ایدیهم... » شنیده اید اما داستان روزهای دفاع مقدس خواندنی تر است «وجَعلنا مِن بین ایدیهِم سَدا و مِن خَلفِهم سَدا، فاغْشَیناهُم فهَم لایبُصِرون»؛» برابرشان دیواری کشیدیم و در پشت سرشان دیواری و بر چشمانشان نیز پرده ای افکندیم تا نتوانند دید». داستانش را حتما شنیده اید؛ مشركانی كه بارها برای قتل پیامبر اسلام(ص) برنامه ریخته بودند، در شب هجرت(لیله المبیت) ناكام ماندند، حضرتش را ندیدند و...

آیه نهم سوره« یس » مشهورتر از آن است كه بتوان در چند جمله ناقص و پاراگراف وامانده، تعریفش كرد و از اثراتش نوشت؛ آشناتر از آن است كه بشود توضیحش داد و خاطره ها تعریف كرد.  شما هم حداقل یكی دو باری با تاثیراتش مواجه شده اید؛ برای ورود به محدوده طرح ترافیک (!)، پنهان ماندن از چشم پلیس در جاده ها و بزرگراه ها، فرار از مقابل دیدگان آنكه نمی خواهید، مشخص نشدن یك اشتباه ناگهانی و بسیاری خاطرات روزمره كه با یك مراجعه به گذشته یادتان می آید اما داستان این آیه و استفاده از آن در روزهای دفاع مقدس فرق می کرده است. خاطره هایی كه می خوانید، حكایت اعجازهای باوركردنی این آیه در روزهای دفاع مقدس است؛ خاطره هایی كه بسیاری از آنها تاكنون مغفول و ناگفته مانده است.  كاش روزی فرا برسد كه همه ناگفته های جنگ روایت شوند.

آیه قرآن

 اجی مجی لا ترجی

شاعر بسیجی و دلسوخته اهل بیت(ع)مرحوم آقاسی راوی یکی از این خاطرات است:

« ... شب بود. سکوت مرگباری منطقه فاو را در بر گرفته بود. انتهای خط من به همراه یکی دیگر از بسیجیان (رضا) درون سنگر به نگهبانی نشسته بودیم. جلوی سنگر ما کانال نسبتا مخروبه ای قرار داشت که سمت چپ آن را آب و سمت راستش را نیزار فرا گرفته بود. همین طور که داخل سنگر مشغول نگهبانی بودیم، ناگهان رضا به من گفت:

مثل اینکه از درون کانال صدای پا می آید.

گفتم: نه بابا صدای پا چیه، صدای قورباغه است که از لای نیزارها به درون کانال می افتد. با گفتن این جمله هر دو ساکت شدیم و به نگهبانی ادامه دادیم تا اینکه مجددا رضا گفت:

صدای پا می آید.

گفتم: نه بابا توهم امشب خیالاتی شده ای! صدای پا چیه؟ گوش کن صدای قورباغه است. و دوباره سکوت...

مجددا رضا گفت: به خدا این صدا صدای پای آدمیزاد است که درون کانال قدم بر می دارد نه صدای قورباغه.

با تاکید رضا هر دوی ما سر را از سنگر بیرون آوردیم تا ببینم که آیا صدا، صدای پای انسان است یا قورباغه; به محض بلند شدن ما ناگهان دیدیم دونفر از گشتی های عراقی با حالت تهاجمی از درون کانال به داخل نیزار پریدند. من و رضا شروع به تیراندازی کردیم، با آتش ما، سکوت مرگبار خط شکسته شد. بعد از دقایقی پاسبخشمان آمد و گفت: چی شده چرا شلوغ کردید؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ چرا بیخودی خط را حساس می کنید؟

ما هم در جواب او اتفاقی را که افتاده بود برایش شرح دادیم. او گفت: خیلی مواظب باشید چون با توجه به احتمال حمله عراق، در کل خط آماده باش صد در صد زده اند; من می روم تا به بچه های اطلاعات موضوع را اطلاع دهم.

هنوز دقایق زیادی از رفتن او نگذشته بود که سروکله بروبچه های اطلاعات پیدا شد. آن ها به اتفاق پاسبخش رفتند پشت خاکریز و داخل نیزار، اما چیزی ندیدند و برگشتند. و بعد از ساعتی نگهبانی ما تمام شد و پست بعدی آمد. و ما هم برای استراحت، درون سنگر رفتیم.

می خواستم بخوابم اما خوابم نمی برد و همش تو فکر این دو عراقی بودم که کجا رفتند و برای چه آمده بودند. سؤالات زیادی در ذهنم دور می زد تا این که دم دم های صبح نیروهای عراقی شروع به ریختن آتش سنگین توپخانه، خمپاره و... کردند. حجم آتش آنقدر سنگین بود که چراغ فانوس که به سقف سنگر آویزان بود، افتاد و خاموش شد. در همین موقع بود که یکی از بچه ها با حالتی نگران وارد سنگر شد و گفت: بچه ها بلند شوید عراقی ها آمدند. ما گفتیم: برو بابا توی این آتش، عراقی کجا می آید؟ او گفت: به جان امام، عراقی ها آمدند; بلند شوید از اون طرف، خط هم شکسته شده، بلند شوید... هنوز جملاتش تمام نشده بود که بچه ها خود را بالای خاکریز رسانده بودند. عراقی ها مثل مور و ملخ داشتند می آمدند جلو... بچه ها با تعداد کم اما روحیه ای بسیار بالا به مقاومت پرداختند و جهنمی برای عراقی ها پشت خاکریز درست کردند. تقریبا خورشید به وسط آسمان رسیده بود که عراقی ها شروع به عقب نشینی کردند. نزدیکی های عصر که تقریبا خط آرامش نسبی خود را یافته بود، شروع به جمع آوری شهدا و مجروحین جهت انتقال آنها به عقب کردیم.

دیده بان توپخانه مرتب به بیسیم چی اش می گفت: چرا تماس نمی گیری؟ سعی کن هر جور شده با توپخانه ارتباط برقرار کنی. اما بیسیم چی می گفت: ارتباط قطع شده جواب نمی دند، فکر می کنم اشکالی پیش اومده باشه...

هوا داشت کم کم رو به تاریکی می رفت. گهگاهی صدای گلوله یا خمپاره ای سکوت را درهم می شکست. بچه ها گفتند: فکر می کنیم داره نیروی کمکی می رسه چون صدای تیراندازی از پشت سرمان می آید... هر کس چیزی می گفت، اما هیچ کس نمی دانست که محاصره شده بودیم و عراقی ها ما را دور زده بودند. با تاریک شدن هوا، من و حسین (یکی دیگر از بسیجیان) که به شدت خسته و کوفته شده بودیم، تصمیم گرفتیم درون سنگری برویم و کمی استراحت کنیم. رفتیم داخل یک سنگر و خوابیدیم. تازه چشمانمان گرم شده بود که صدای انفجار مهیبی ما را از جا پراند! وقتی آمدیم بیرون، متوجه حضور عراقی ها شدیم که داشتند سنگرها را پاکسازی می کردند. آنجا بود که مرگ را در یک قدمی خود دیدیم و شهادتین را گفتیم. یکمرتبه یاد صحبت های برادر روحانی افتادم که برای تبلیغ به خط آمده بود. همش می گفت: بچه ها هر موقع که گیر افتادید یا خواستید دشمن را کور و کر کنید، آیه وجعلنا را بخوانید. شروع کردیم به خواندن آیه شریفه وجعلنا من بین ایدیهم... و با احتیاط کامل به سمت سه راهی حرکت کردیم. هنوز چند متری دور نشده بودیم که حسین آهسته گفت: فکر می کنم اونا بچه های ایرانی باشند، بهتر است که به آنها ملحق شویم و یک مقداری هم گلوله بگیریم; توی این شرایط گلوله خیلی به دردمان می خورد. با احتیاط کامل خودمان را رساندیم نزدیکی آن چند نفر. قبل از اینکه شروع به صحبت کنیم، ناگهان متوجه شدیم که آن ها دارند عربی صحبت می کنند. حسین با اشاره به من گفت ساکت باش و حرف نزن. ترس و دلهره عجیبی بر قلب هایمان نشسته بود... خدایا امشب چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ پس بچه های خودی کجا رفتنه اند؟ اینها چطوری اومدند که ما متوجه نشدیم، اینها سؤالاتی بود که مرتب از ذهنمان می گذشت. دیگه کاملا بین آنها قرار گرفته بودیم نه می توانستیم تیراندازی کنیم و نه... باز شروع کردیم به زمزمه آیه شریفه و مبارکه وجعلنا من بین ایدیهم... همان موقع متوجه نگاه معنی دار یکی از سربازان عراقی شدیم; تپش قلبهایمان تند شده بود. خدایا!... در نگاه سرباز عراقی خواندیم که متوجه ایرانی بودن ما شده بود اما به هر دلیل از بروز هرگونه عکس العملی خودداری کرد. بعد از دیدن این صحنه من و حسین آهسته آهسته از آنها جدا شدیم و به درون نخلستان رفتیم.

با رسیدن به نخلستان، آرامش خود را باز یافتیم از آنجا هم به طرف موقعیت خیبر - محلی که نیروهای خودی در آن جا مستقر شده بودند - حرکت کردیم. این جا بود که تاثیر آیه شریفه وجعلنا به عینه برایمان روشن شد.

نوشته شده در جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:14 توسط محمد حسین|

چرا باید خوراکی های حاوی امگا 3 بخوریم؟                                                                       

 

چرا باید خوراکی های حاوی امگا 3 بخوریم؟
چرا باید خوراکی های حاوی امگا 3 بخوریم؟ پاسخ به این سئوال بسیار ساده است. زیرا کمتر و کمتر امگا 3 و بیشتر و بیشتر امگا 6 مصرف می‌کنیم...

 

چه طور می‌توانیم به این مقصد برسیم؟ و چرا این تعادل میان امگا 3 و امگا 6 مهم است؟

عدم تعادل میان امگا 3 و امگا 6
دو خانوادۀ امگا وجود دارد، امگا 3 و امگا 6، و هر دوی این دو گروه برای عملکرد خوب اعضای بدن ما ضروری هستند، به شرطی که میزان آن دو تقریباً با هم برابر باشد.
در واقع، برای اینکه اعضای بدن بتوانند این دو اسید چرب را استفاده کنند، باید توسط یک آنزیم تغییر کنند. حال آنکه، آنزیمی که امگا 3 و امگا 6 را تغییر می‌دهد، یکی است. 

اگر امگا 6 بیش از حد باشد، این آنزیم را به خود اختصاص خواهد داد. در نتیجه، این آنزیم دیگر برای سوخت و ساز امگا 3 در دسترس نخواهد بود، از سوی دیگر می‌دانیم که امگا 3 برای بدن بسیار ضروری است.


چه طور به این هدف برسیم؟
شیوۀ تغذیۀ ما از مسیر اصلی خود بسیار منحرف شده است. با صنعتی شدن و دامداری فشرده، میزان اسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه، موجود در تغذیۀ ما تغییر اساسی کرده است.

برای مثال، ما بیشتر و بیشتر از فرآورده های صنعتی استفاده می‌کنیم. در حالی که صنایع کشاورزی-غذایی از مواد چرب سرشار از امگا 6 (روغن آفتابگردان، روغن بادام زمینی و...) استفاده می‌کنند. مثالی دیگر، حیواناتی که در گذشته از علف و دانه های طبیعی سرشار از امگا 3 تغذیه می‌کردند، امروزه با آرد ذرت و سویا پرورش می‌یابند، و این مواد برعکس گروه قبلی، سرشار از امگا 6 هستند. در نتیجه، فرآورده های حیوانی (گوشت، شیر و تخم مرغ) فاقد امگا 3 و سرشار از امگا 6 هستند.

چرا امگا 3 برای سلامت ما مهم است؟
امگا 3 و امگا 6 آثار متفاوت، و حتی متضادی دارند.
امگا 3 ساخت سلول های چربی را محدود می‌کند و التهاب را آرام می‌نماید، در حالی که امگا 6 ذخیرۀ چربی ها و پاسخ های التهابی بدن را آسان می‌کند.
به بیان دیگر، میزان زیاد امگا 6 و میزان ناکافی امگا 3، اضافه وزن و التهاب را با خود به همراه دارد، عواملی که باعث پیشرفت بیماری های مهمی می‌شوند، از جمله: بیماری های قلبی عروقی، سرطان و... . در اینجا به اهمیت حفظ میزان منطقی این دو اسید چرب در تغذیه پی می‌بریم. 
به خاطر داشته باشید افرادی که نمی‌توانند وزن کم کنند در حالی که مصرف کالری شان نرمال است، باید از خود بپرسند که آیا مصرف امگا 6 شان خیلی زیاد نیست...

افزایش میزان امگا 3 کافی نیست، باید مصرف امگا 6 را هم کم کرد!
بنابراین بازگشت به تغذیه ای سرشاز از امگا 3 ضروری است. اما به موازات این اقدام، مصرف امگا 6 هم باید کاهش یابد. در واقع، عدم تعادل چنان در تغذیۀ صنعتی دیده می‌شود که حتماً باید این دو معیار را همزمان اصلاح کرد. 
قضاوت با خودتان است، نسبت امگا 3 به امگا 6 در تغذیۀ نیاکان ما 1 به 3 بوده است. اما امروز، این نسب به 1 به 15 رسیده است، حتی در برخی از افراد این نسبت 1 به 40 است!
به طور کلی، مصرف امگا 6 بین سال های 1960 تا 2000 در فرانسه 250% افزایش یافته است، در حالی که مصرف امگا 3، حدود 40% کاهش داشته است.

چه طور امگا 3 بیشتر و امگا 6 کمتری مصرف کنیم؟
با خودداری از مصرف فرآورده های صنعتی و آشپزی کردن خودمان و با استفاده از مواد غذایی سالم، و بهره بردن از محصولات حیواناتی که در مراتع و یا با دانه های کتان تغذیه شده اند، می‌توان به این مقصد رسید.
این نکات کلیدی را نیز رعایت کنید:
به جای فرآورده های حیوانی، سبزیجات را در الویت قرار دهید.
دو تا سه بار در هفته ماهی بخورید.
از روغن های کلزا و روغن زیتون به عنوان مادۀ چرب بهره ببرید.
نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:31 توسط محمد حسین|

نیایش‏هاى فاطمه زهرا علیهاالسلام

82142175776125136898.gif


فاطمه‏ ى زهرا علیهاالسلام در كنار نماز و ركوع و سجود طولانیش، به دعا و نیایش مى‏پرداخت و در این میدان عارفانه، به قدرى پیش مى‏رفت، كه گویا همه‏ى چیزها و نهانها براى او پیدا بود، وى مى‏توانست با مأمورین آسمانى كه از دید دیگران نامریى و ناپیدا بودند، مذاكره و گفتگو كند و نادیده‏ها را ببیند، و به جایى رسد كه بین خالق و مخلوق پرده‏ها و حاجبها بى‏معنى باشد.

او از طریق دعا و نیایش، با نگرشى به درون خود توانست تمام امیال و شهوات مادى را كنار زند و با تجلى روح ملكوتى به قله‏ى كمال، پرواز كند و با رسیدن به كمال مطلق، عالم خلقت را با «آیت بِاِذنى» به تسخیر خود درآورد و آنگاه همه چیز و همه جا به تصرف فاطمه علیهاالسلام درآید.

اگر فاطمه علیهاالسلام توانست ملائكه و مأمورین آسمانى را به خدمت استخدام كند و خازنبهشتى و جبرئیل و میكائیل را به مأموریتها وادارد، و تصرفات و تحولات محیرالعقول در جهان پدیدار سازد و از طریق چادر پاره‏پاره‏ى پرفروغش خانه‏هاى یهود را منور ساخته و دهها پیروان مذاهب دیگر را به صراط مستقیم اسلام هدایت نماید و... همگى از همین مقوله سرچشمه مى‏گیرد. (1)

ابن‏عباس مى‏گوید: فاطمه‏ى زهرا علیهاالسلام، دو ركعت نماز خواند و با خداى خود به راز و نیاز پرداخت، سپس دستهایش را به سوى آسمان بلند كرده و چنین معروض داشت: اى خدا و مولایم! تو را به حق محمد و على و حسن و حسینم، همچنانچه براى بنى‏اسرائیل مائده نازل فرمودى. براى ما نیز مائده بفرست.

ابن‏عباس مى‏گوید: هنوز دعاى فاطمه علیهاالسلام به پایان نرسیده بود كه طبقى پر از طعام بهشتى نازل شد...(2)

دعاى نور

حضرت فاطمه علیهاالسلام دعاهاى زیادى مى‏خواند و به اصحاب و یاران مخصوص پیامبر خدا صلى اللَّه علیه و آله برخى از آنها را تعلیم فرمود، كه در كتابهاى ادعیه آمده است، ولى در میان آنها دعایى بسیار با بركت و آثار خیر، كه آن را به حضرت سلمان سفارش فرمودند و افزودند كه آن را بیشتر بخواند و فرمودند از جمله آثار آن این است كه: تو را تب نمى‏گیرد و سعى كن بر خواندن آن مداومت نمایى...

حضرت سلمان مى‏گوید: سوگند به خدا كه آن را به بیش از هزار نفر آموختم كه در تب و بیمارى مى‏سوختند و به بركت دعاى آن حضرت همگى شفا یافتند. اینك متن آن دعا را براى خوانندگان عزیز ترسیم مى‏نماییم:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم، بسم اللَّه النور، بسم اللَّه نور النور، بسم اللَّه نور على نور، بسم اللَّه الذى هو مدبر الامور، بسم اللَّه الذى خلق النور من النور، الحمدللَّه الذى خلق النور من النور، و انزل النور على الطور، فى كتاب مسطور، فى رق منشور، بقدر مقدور، على نبى محبور، الحمدللَّه الذى هو بالعز مذكور، و بالفخر مشهور، و على السراء و الضراء مشكور، و صلى اللَّه على سیدنا محمد و آله الطاهرین.(3)

و بالاخره حضرت فاطمه علیهاالسلام آن قدر دعا كرد و در برابرش از منافقین و مهاجمین به دودمانش مصیبت دید كه دعاى نهایى عَجِّلْ وَفاتى سر داد و شیفتگانش را به عزاى خود مبتلا ساخت.

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ دل ﺳﭙﺮدن در اﻟﺴﺖ

از ﻣﯽ وﺻﻞ اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺪا

ﯾﺎﻋﻠﯽ ﮔﻘﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﺻﺒﺮ ﺧﺪا

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎی ﺳﯿﻠﯽ روی ﭼﺸﻢ


ﭘﺸﺖ درب ﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮا ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﯽ واﻫﻤﻪ

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺑﯿﺖ اﻻﺣﺰان ﺧﺮاب ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﯽ واﻫﻤﻪ

ﺣﯿﺪره در ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﺪری

دﺧﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﻧﻌﺶ ﻣﺎدری

ﺟﺎی ﻣﯿﺦ در ﺑﺮوی ﺳﯿﻨﻪ ای

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ

رد ﺧﻮن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ
نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:29 توسط محمد حسین|


آخرين مطالب
» درمان چاقی از دیدگاه طب اسلامی
» دم نوش پرتقالی و دفع بیماری‌ها
» خواص عناب + طرز استفاده
» حکیم حاج ملاهادی سبزواری
» شهادت میدهم حق است مولایم امیر المومنین حیدر
» انسان ممکن است با یک نفر
» شاهکار امیرالمومنین در پاسخ به سوالات تکراری
» آواکادو، میوه ای خارق العاده برای زیبایی
» پای درس «جهاد با نفس» شیخ حر عاملی -جلسه 65 -جلد اول وسایل شیعه
» 24 راه ساده برای کالری سوزی
Design By : Pars Skin